marți, 25 octombrie 2011

ZIUA ARMATEI ROMÂNE

LA 25 OCTOMBRIE 1944, militarii Diviziei a 9-a Infanterie au degajat, la Carei, ultima brazdă de pamânt românesc aflată sub ocupaţia hortistă, încununând astfel lupta şi jertfa zecilor de mii de combatanţi pentru eliberarea Ardealului, lupta începută în Carpaţii Orientali, chiar in noaptea de 23/24 august 1944. Astfel s-a eliberat întreg teritoriul de 43.492 kmp, ocupat prin Dictatul criminal de la Viena, refăcându-se în partea de Vest adevăratele hotare de stat ale României.
O zi mai târziu, la 26 octombrie, Ministrul de război, generalul Mihai Racoviţă, declara: “Românii, cu mic, cu mare, tresaltă la sunetul trâmbiţelor biruitoare. Ardealul a revenit astăzi, prin lupta dreaptă şi jertfă vrednică, la trupul din care a fost rupt“.

Bilanţul luptelor purtate de armata română pentru desăvârşirea eliberării Transilvaniei este ilustrativ pentru efortul major de război al naţiunii române în apărarea idealurilor sale de libertate şi unitate. Armata română a angajat, între 1 septembrie – 25 octombrie 1944, 27 de divizii, un corp aerian şi două brigăzi de artilerie antiaeriană, totalizând un efectiv de 265.735 militari (100.000 militari mai mult decât prevederile convenţiei de armistiţiu).


Pierderile înregistrate de trupele noastre s-au ridicat la 49.744 de militari (morţi, răniţi şi dispăruţi). În cursul ofensivei au fost eliberate 872 de localităţi între care 8 oraşe. Inamicului i-au fost provocate 11.434 pierderi (prizonieri şi morţi număraţi). În total, pe întreg teritoriul României inamicul a înregistrat din partea trupelor române 72.937 pierderi.


25 OCTOMBRIE – ZIUA ARMATEI ROMÂNE


25 Octombrie constituie amintirea unei zile de împlinire naţională, ziua când armata română şi-a îndeplinit menirea firească. Devenită simbol al tuturor bătăliilor şi eroilor neamului românesc, data de 25 Octombrie a rămas întipărită în sufletele românilor ca zi în care ţara îşi sărbătoreşte Armata şi pe cei care au fost sau sunt în slujba ei.

Din 1830, anul înfiinţării armatei române moderne, până în 1951, în tradiţia românească nu a existat o zi dedicată exclusiv sărbătoririi acestei instituţii. Aflată în centrul atenţiei publice, mai ales după Războiul de Independenţă din 1877-1878, armata a participat anual la manifestările prilejuite Ziua Înălţării Domnului, devenită, după Primul Război Mondial Ziua Eroilor, şi la cele din Ziua Naţională a Regatului Românei (10 Mai).

Dacă armata ca organism al statului român nu a avut propria zi aniversară, în schimb, categoriile de forţe armate, respectiv diferitele genuri de arme, unităţi şi mari unităţi îşi sărbătoreau ziua odată cu praznicele propriilor patroni spirituali. Aceşti patroni au fost confirmaţi pentru categoriile de forţe armate prin Înaltul Decret Regal nr. 1621 din 24.05.1929, iar pentru unităţile ce aparţineau aceluiaşi tip de armă prin Înaltul Decret Regal nr. 1343 din 17.04.1931. În martie 1948, acest gen de sărbătoare a fost abandonat, fiind apoi reluat din anul 1994.

În prezent, zilele categoriilor de forţe ale armatei şi cele ale genurilor de armă şi specialităţilor militare sunt stabilite prin Regulamentul onorurilor şi ceremoniilor militare, R.G. – 4, aprobat prin ordinul ministrului apărării naţionale nr. M119 din 27 septembrie 2000.

Sărbătorirea zilei armatei în lume s-a instituit, în mod diferenţiat, de la o ţară la alta, după primul război mondial, cu scopul de a oferi societăţii civile posibilitatea evocării faptelor de arme sau evenimentelor hotărâtoare din viaţa fiecărei oştiri. De regulă, aceste zile au fost stabilite în corelaţie cu momente semnificative din istoria modernă şi contemporană.

În general, armatele din Occident nu sărbătoresc o dată anume ca zi a armatei. În aceeaşi tradiţie se încadra şi armata română în perioada antebelică. Excepţie de la această regulă fac Franţa, care îşi serbează armata la data de 11 noiembrie – ziua armistiţiului din 11.11.1918 dintre aliaţi şi Germania -, şi Italia, la 4 noiembrie – armistiţiul de la Villa Giusti din 04.11.1918.Drapel de luptă al Armatei române în al doilea război mondial

În ţara noastră, pe data de 20 iulie 1951, Prezidiul Marii Adunări Naţionale a emis Decretul nr.125 în vederea declarării zilei de 2 octombrie, pentru prima oară, ca “Ziua Forţelor Armate ale R.P.R.”. Motivul acestei alegeri îl constituia faptul că, la 2 octombrie 1943, Stalin aprobase organizarea Diviziei “Tudor Vladimirescu” din prizonieri de război români, devenind, astfel, “sâmburele” viitoarei “Armate Populare” din România.

Timp de aproximativ un deceniu sărbătorile oficiale româneşti au căpătat un profund caracter prosovietic, anulându-se, practic, aproape toate simbolurile naţionale şi mistificându-se evident aspectele de ordin istoric.

În 1958, prin Ordin al ministrului forţelor armate, s-a revenit la tradiţiile unităţilor şi marilor unităţi cărora li s-a permis să-şi sărbătorească sau să comemoreze principalele momente din toată perioada existenţei lor. Ideea după care întreaga armată română îşi avea “sâmburele” în Divizia “Tudor Vladimirescu” devenea astfel de domeniul trecutului.

În anul următor retragerii armatei sovietice din România, prin Decretul nr. 381 din 01.10.1959, Ziua Forţelor Armate a fost mutată pe data de 25 Octombrie. În Decret nu se face nici o referire explicită la motivul acestei decizii. La vremea respectivă, ea a reprezentat un act de curaj.

Motivul principal al deciziei de schimbare a Zilei Armatei trebuie căutat în faptele de arme ale Armatei Române şi în rezultatul acestora: reîntregirea graniţei de Vest a României şi anularea, de facto, a prevederilor Dictatului de la Viena. Acesta a fost singurul obiectiv strategic naţional, realizat efectiv de Armata Română pe câmpul de luptă, recunoscut juridic în art. 2 al Tratatului de pace dintre România şi Puterile Aliate şi Asociate, încheiat la 10 februarie 1947.

Recunoaşterea importanţei zilei de 25 octombrie 1944 pentru istoria Armatei Române şi istoria naţională, în ansamblul ei, este pusă în evidenţă şi de faptul că autorităţile timpului şi-au asumat chiar riscul unor speculaţii nefavorabile lor, care puteau asocia faptele de arme cu ziua regelui Mihai, născut tot într-o zi de 25 octombrie, sau cu forma de guvernământ existentă înainte de 30 decembrie 1947.

Deci, 25 Octombrie 1944 semnifică data eliberării totale a nord-vestului Transilvaniei de sub ocupaţie şi administraţie străine. Chiar dacă acest teritoriu a fost preluat iniţial de administraţia sovietică, fiind retrocedat României pe 9 martie 1945 (la câteva zile după instalarea guvernului Groza, pe 06.03.1945), în ziua de 25 octombrie 1944 Armata Română a trăit un moment înălţător, prin atingerea hotarului firesc al patriei sale.

La momentul respectiv comandantul Armatei a 4-a, generalul Gheorghe Avramescu, adresându-se militarilor din subordinea sa, consemna în Ordinul de Zi nr. 104 din 25.10.1944, următoarele: “La chemarea ţării pentru dezrobirea Ardealului rupt prin Dictatul de la Viena aţi răspuns cu însufleţire şi credinţă în izbânda poporului nostru, tineri şi bătrâni aţi pornit spre hotarele sfinte ale patriei şi cu piepturile voastre aţi făcut zăgaz neînfricat duşmanului care voia să ajungă la Carpaţi (…). Zdrobit de focul năpraznic al artileriei şi de necontenitele voastre atacuri, inamicul a fost izgonit din Ardealul scump (…), eliberând astfel ultima palmă de pământ sfânt al ţării”.

Cele consemnate mai sus pun în evidenţă faptul că Ziua Armatei este legată efectiv şi afectiv de Transilvania, leagănul genezei şi evoluţiei istorice a poporului nostru, de obiectivele şi sentimentele Armatei Române, care au vizat întotdeauna îndeplinirea idealurilor naţionale: unitate, independenţă, suveranitate, integritate teritorială. 
(Sectia Traditii Militare si Educatie Civica a MApN – www.mapn.ro)


ORDIN DE ZI AL COMANDANTULUI ARMATEI A 4-A ROMANE
prin care Generalul Gheorghe Avramescu evocă eroismul militarilor români în luptele duse pentru eliberarea patriei

“Armata 4
Stat major

ORDIN DE ZI nr. 392 bis din 29 octombrie 1944

La chemarea ţării pentru dezrobirea Ardealului răpit prin Dictatul de la Viena aţi răspuns cu însufleţire şi credinţă în izbânda dreptăţii neamului românesc. Tineri şi bătrâni aţi pornit spre hotarele sfinte ale patriei şi cu pieptul vostru aţi făcut zăgaz de neînfrânt duşmanului care voia să ajungă la Carpaţi. Apoi, alături de marea armată sovietică, aţi trecut la atac şi după lupte grele de zi şi noapte, fără răgaz, aţi înfrânt dârza apărare a Mureşului. Zdrobit de focul năprasnic al artileriei şi de necontenitele voastre asalturi, inamicul a fost gonit din Ardealul scump.

Prin ploi, prin noroaie şi drumuri desfundate, zi şi noapte aţi luptat cu un duşman dârz şi hotărât şi l-aţi învins.

Azi, când avangărzile trec pe pământ străin, pentru desăvârşirea înfrângerii definitive a duşmanului, gândul meu se îndreaptă către voi, cu dragoste şi admiraţie pentru faptele voastre de arme. Peste veacuri veţi fi slăviţi, voi ofiţeri şi ostaşi care aţi eliberat Ardealul.

Pe cei care au căzut la datorie îi vor preamări urmaşii şi numele lor va fi scris în cartea de aur a neamului.

Încrezători în destinele neamului şi luând pildă de la cei ce au pus patria mai presus decât viaţa, continuăm lupta strâns uniţi în jurul steagului şi a tronului.


Comandantul Armatei 4
General de corp de armată Gheorghe Avramescu


LA MULŢI ANI,BRAVEI ŞI GLORIOASEI ARMATE ROMÂNE - ULTIMUL APĂRĂTOR AL DEMOCRAŢIEI CONSTITUŢIONALE!
 HONOR ET PATRIA!VAE VICTIS!

luni, 24 octombrie 2011


C O M U N I C A T
AL BIROULUI OPERATIV AL  FILIALEI 1 FOCSANI A SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE  DIN 23 OCTOMBRIE 2011
              In zilele 19 si 20 octombrie 2011 la Alba Iulia s-au desfasurat lucrarile Consiliului National al Reprezentantilor sindicatului cadrelor militare activitate la care au participat membrii fondatori si presedintii de filiale din Bucuresti si teritoriu.
             Adunarea s-a desfasurat in baza unei ordine de zi facuta public atat pe pagina sindicatului cat si pe cea a filialei. Doresc sa va informez cu cateva aspecte din timpul dezbaterilor pe care le consider esentiale si care, cred, ca vor constitui subiect de interes nu numai pentru membrii de sindicat ci si  pentru toti  cei  ce astazi  sunt  rezervisti si  provin din M Ap N , M A I sau din alte structuri ale sistemului de aparare si ordine publica. Adunarea a avut un caracter de lucru  deschis de  abordare a problematicii puse in dezbatere, de consultare a celor din teritoriu fiind benefica deoarece  situatia este cel mai bine cunoscuta de catre acestea.
                La data cand va comunic aceste date sindicatul militarilor din ROMANIA este organizat in 77 filiale teritoriale ,din care 14 sunt in Bucuresti iar 4 sunt nou infiintate –tinere –cu membri de sindicat ce provin din M Ap N sau din M A I , jandarmi in mod deosebit –tineri disponibilizati la implinirea varstei de 45 de ani si care nu mai au nici o sustinere  din partea statului pentru asi duce traiul mai departe.
Sunt recunoscuti 21 153 membri de sindicat, platitori de cotizatie din care 6 700 sunt inregistrati in capitala.
             Sindicatul militarilor constituie o forta demna de luat in calcul nu numai prin dimensiunea organizatorica pe filiale si prin numarul de membri inregistrati ci si prin faptul ca acestea sunt dispuse pe tot teritoriul tarii cu o conducere categorica carecterizata de o disciplina ferma si care stie sa respecte o ierarhie constituita si recunoscuta de catre toti cei ce facem parte din aceasta miscare. Mai mult decat atat in conducera filialelor sindicatului si  nu numai, interesul material este exclus - nimeni nu are nici un venit ci, din contra, pentru atingerea scopurilor toti contribuim fara jena si nu ne vom pune problema financiara in viitor pana cand nu ne vom castiga toate drepturile pierdute. Nu vrem mai mult dar nici mai putin.Din randul membrilor de sindicat fac parte nu numai cadre in rezerva ci si fosti angajati civili in sistemul de aparare si mai nou in ultima perioada se inscriu din ce in ce mai multi cetateni care detin un grad militar in rezerva, dobandit in urma cu ani de zile, care pe timpul stagiului militar au fost miliarizati sau au facut stagiu ca  militar cu termen redus si au primit gradul de militar in rezervereri ce apartin  unor cetateni ce doresca fi membri ai sindicatului miltarilor prin simplul fapt ca si-au satisfacut stagiul militar cu ani in urma intr-o unitate operativa. De admirat este faptul ca din ce in ce mai multi agenti de paza doresc sa se devina membri ai sindicatului militarilor, motivatia acestora constand in faptul ca nu au alta reprezentare iar sindicatul militarilor este singura organizatie care le poate reprezenta interesele.
          Un amplu spatiu in cadrul dezbaterilor s-a acordat modului de solutionare in justitie a proceselor pe rol cat si in perspectiva emiterii si expedierii deciziilor revizuite neputandu-se a preciza o anumita data de referita. Cei mai multi si-au exprimat opinia ca aceste decizii vor fi communicate incepand cu luna noiembrie dar nu este exclusa data de 01 ianuarie 2012. Acest lucru conteaza desigur, dar toti participantii la lucrari au recomandat depunerea contestatiilor in instanta indiferent in ce sitatie se afla individual pentru ca cei ce se bucura astazi , de un castig minim, vor palange maine cand punctual de pensie va fi minim. Sunt multe cazuri in care justitia a dat castig de caza petitionarilor redobandindu-se drepturile banesti/cuantumul pensiei in baza legii 164 dar si a gradului militar-decizii definitive si irevocabile. Este necesara o actiune comuna pentru un scop comun.
           S-a cerut in nenumarate randuri recunoasterea gradului militar la care doamna Gl Lupu intr-o discutie particulara cu sefa departamentului juridic a sindicatului, doamna Caloianu, in zeflemea a specificat ca ; ,,….v-am trecut gradul  pe cupon si acum ce mai vreti  ? ,,-sfidator nu ? Este trecut gradul la adresa dar nu si recunoscut. Iata bataia de joc a unei personae care in vocabularul sau nu are decat cuvinte cazone, dar, si acelea putine compuse doar din 4 la 6 litere.
         Apropo de pensii:
Ø    plata acestora constituie o infractiune deoarece pentru actualele plati nu s-a emis o noua decizie care sa o anuleze pe cea din ianuarie 2011;
Ø     baza de date nu este corecta pentru nici un pensioner;
Ø     cresterea pensiilor pentru unele categorii este o mare eroare, ce necesita a fi corectata de urgenta, ce creaza un mare deficit; etc (inclusiv valoarea punctului de pensie).
            Un subiect de atentie, de dezbatere  dar si benefic pentru membrii de sindicat a fost si posibilitatea crearii unei Case de Ajutor Reciproc- sistem bancar, dupa un model recunoscut, care sa dispuna de un capital substantial, membrii acesteea provenind din randul:
                            
Ø    Membrii de sindicat;
Ø     membrii de familie;
Ø    cadre in rezerva;
Ø     salariati civili;
Ø    alte categorii, etc .
          Statutul si documentele organizatorice sunt depuse la instanta pentru validare si aprobare.
         Prin infiintarea acestor case care vor avea puncte de lucru si in filiale se va urmari si crearea de camine, hoteluri, pensiuni si nu in         ultima instanta Casa de Cedit.
         S-a avut in vedere si colaborarea cu FACIAS pentru atingerea scopului final.
          
         Subiect de maxima importanta a fost dezbaterea  strategiei  pentru anul 2011 -  din care au rezultat urmatoarele aspecte: respectarea democratiei; respectul fata de lege; respectarea principiilor democratice; solidaritate ostaseasca; onoare si demnitate militara; unitate de actiune.
          In final s-a adoptat o rezolutie pe care  o transmit si pe acesta cale chiar daca sunteti in cunostinta continutului ei, aceasta  fiind deja publicata la data de 20.10.2011
  REZOLUTIA
Consiliului National al Reprezentantilor SCMD
Alba Iulia - 20.10.2011
Intrunit statutar in zilele de 18-20 octombrie 2011, la Alba Iulia, Consiliul National al Reprezentantilor SCMD (CNR) a votat in unanimitate, la primul punct al ordinei de zi, raportul privind activitatea desfasurata de SCMD in perioada iulie 2010-octombrie 2011, raport prezentat de catre presedintele SCMD. La dezbaterile pe marginea raportului s-a aprobat initiativa Comitetului Director (CD)  de a se acorda un cuantum de 30% din cotizatii catre filiale, cuantum care va ramane acelasi si in anul 2012. In mod expres, acelasi cuantum pentru anul 2012 a fost dezbatut si votat la sfarsitul lucrarilor. S-a votat, de asemenea, ca filialele mici si cele nou infiintate sa fie, ca si pana acum, sprijinite financiar pentru desfasurarea activitatilor sindicale.
CNR a aprobat decizia luata de catre Comitetului Director in anul 2011, de a se sprijini cu o suma de bani familiile membrilor SCMD, in caz de deces al acestora, la cererea filialelor. Prin vot unanim s-a hotarat sa se acorde acest ajutor si in 2012, cuantumul fiind stabilit in functie de disponibilitatile financiare ale SCMD.
La punctul 2 al ordinei de zi a fost dezbatut Regulamentul de organizare si functionare a SCMD (ROF). Dupa ample dezbateri, propunerile de modificare si completare au fost introduse imediat in cadrul proiectului si, in final, ROF a fost aprobat cu majoritatea voturilor (s-a inregistrat un singur vot impotriva).
S-a votat ca punctele 4 si 6 ale ordinei de zi, respectiv prezentarea bilantului contabil pe anul 2010, rezultatul controlului intern si proiectul de buget de venituri si cheltuieli, sa fie prezentate prioritar. Acestea au fost sustinute de catre vicepresedintele SCMD, Gl. Mr. (r) Nastase Constantin, care a raspuns si intrebarilor privind masurile luate de CD, acestea fiind votate in unanimitate.
La punctul 5 al ordinei de zi, s-a constatat ca adoptarea ROF-ului face imposibila continuarea activitatii Comisiei de cenzori, date fiind noile cerinte legale. In aceasta situatie, CNR a aprobat atat activitatea comisiei cat si solicitarea membrilor comisiei de a li se retrage aceasta calitate. A fost aleasa o noua Comisie de cenzori in urmatoarea componenta:
1.    Lt. Col. (r) Sturza Alexandru – Filiala 1 Deva
2.    Mr. (r) Ghinescu Cornel – Filiala 1 Ploiesti
3.    Mr. (r) Balaiita Sorin – Filiala 1 Alexandria
In prima sa sedinta, comisia de cenzori si-a desemnat presedintele, in persoana dl avocat Balaiita Sorin, care are si calitatea de expert contabil autorizat.
La punctul 7 al ordinei de zi – hotarare asupra petitiilor, apelurilor si propunerilor adresate CNR in perioada iulie 2010-octombrie 2011, CNR a luat in discutie cererile de demisie ale Lt Col (r) Cobuz Elena, vicepresedinte SCMD si Col. (r) Monac Constantin, Secretar general al SCMD. CNR a aprobat in unanimitate decizia CD de a se proceda in conformitate cu Statutul si legislatia in vigoare, respectiv suspendarea pe un an de zile a celor doi petitionari, acestia urmand sa-si pastreze calitatea de membri ai SCMD.
De asemenea, a fost prezentata situatia doamnei vicepresedinte Lt. Col (r) Winzer Ana, a carei suspendare a fost prelungita pentru inca un an, masura care se incadreaza in competentele CD.
A fost dezbatuta si petitia Col. (r) Icleanu Dragos, membru SCMD, transmisa prin e-mail, decizia CNR fiind aceea ca dl Col. Icleanu sa fie pus  in discutia Adunarii generale a Filialei Sector 6 Bucuresti, care va informa CD cu privire la masurile luate impotriva domniei sale. La acest punct, s-a propus, din partea filialelor teritoriale si s-a votat in unanimitate ca filialele sa ia masuri imediate impotriva membrilor care au continuat si continua sa pericliteze prin activitatea lor, desfasurata in interes personal sau extern, imaginea si existenta sindicatului. S-a votat in unanimitate sa se ia masuri impotriva acelora care au sustras si refuza sa predea documente apartinand sindicatului. S-a votat in unanimitate sa se ia masuri impotriva celor vinovati de scurgeri de informatii din Sindicat si, de asemenea, masurile legale impotriva celor care au de restituit sume de bani sau bunuri materiale, obiecte de inventar si active fixe apartinand  sindicatului.
La propunerea filialelor din teritoriu s-a votat cu majoritate de voturi (3 voturi impotriva, din parte filialelor din Capitala), sa fie anulat fondul de premieri de 10% din sumele destinate filialelor, acestea urmand sa valorifice cele 30 de procente care le revin, exclusiv pentru activitatile de sindicat, chirii, etc.
La propunerea presedintelui SCMD, CNR a aprobat in unanimitate ca SCMD sa se implice cu toate fortele in lupta impotriva reformei administrativ-teritoriale - premisa a desfiintarii Romaniei prin federalizare, si pentru sustinerea oricaror initiative de referendum in aceasta chestiune.
CNR a aprobat in unanimitate solicitarile CD privind:
·       Mandatarea CD pentru aprobarea, la inceputul anului viitor, in functie de incasari, a proiectului de buget;
·       Trecerea, acolo unde este cazul, de la conventii civile la contract de munca pentru personalul tehnic al SCMD, cu respectarea legislatiei in vigoare, prin organizarea de concursuri, pentru ocuparea functiilor remunerate si incheierea de contracte de munca numai pe perioade determinate.
S-a constituit, conform punctului 9 al ordinei de zi, Comisia de solutionare a contestatiilor, formata din:
1.    Col. Racasan Stefan – Vicepresedinte SCMD
2.    Col Tudosie Stefan – Presedinte Filiala 1 Sibiu
3.    Plt Adj. Petcu Daniela – Presedinte Filiala 1 Sector 5 Bucuresti
4.    Col Pricina Valeriu – Vicepresedinte SCMD
5.    Col Iancu Valerica- Presedinte Filiala 1 Sector 2 Bucuresti
6.    Col Gurau Petru – Presedinte Filiala 1 Braila
7.    Cpt Cdor Burneiu Dorel – Presedinte Filiala 1 Caracal
8.    Col Aromanesei Radu – Presedinte Filiala 1 Timisoara
9.    Col. Mandasescu Horatiu – Vicepresedinte Filiala Sector1 Bucuresti
Aceasta comisie urmeaza sa-si aleaga presedintele, la prima sa sedinta.
In ceea ce priveste strategia SCMD pe 2012, conform aprobarii de modificare a ordinei de zi, punerea in discutie a acesteia a inceput in seara zilei de 19.10.2011, prin abordarea relatiilor cu partenerii de dialog social, si a continuat in sedinta din 20.10.2011.
S-a subliniat necesitatea actionarii in vederea incheierii de contracte cu statut preferential pentru membrii SCMD, cu societati comerciale, banci si alte firme in vederea absorbtiei ca forta de munca si calificarii, acolo unde este cazul, prin cursuri gratuite pentru membrii  SCMD.
In ceea ce priveste sanatatea, s-a aprobat actionarea in instanta de judecata a Guvernului, pentru nerespectarea prevederilor legale privind asistenta medicala gratuita pentru militari si familiile lor precum si neasigurarea gratuita a medicamentelor.
Referitor la patrimoniul Armatei, s-a aprobat generalizarea eforturilor de aparare si recuperare a proprietatilor imobile care au apartinut organizatiilor si structurilor militare.
Un obiectiv important va ramane in continuare primirea de noi membri si diversificarea metodelor de asistenta juridica, sub coordonarea si strategia unica elaborata de catre Departamentul juridic  al SCMD pentru fiecare proces in parte. Aceasta este o dorinta expresa a tuturor reprezentantilor filialelor, pentru ca numai sub coordonarea stricta a Departamentului juridic membrii SCMD pot fi protejati in relatiile cu Guvernul si avocatii. Activitatea Departamentului juridic a fost expusa pe larg de catre Lt Col (r) Caloian Monica, sef al departamentului, care a raspuns pe larg tuturor intrebarilor in scopul clarificarii strategiei SCMD in acest principal domeniu.
De asemenea, obiectiv prioritar va ramane atragerea societatii civile si organizarea acesteia pentru actiune, in jurul programului numit PLATFORMA CIVICA, sprijinirea sau nu a unor canditati la viitoarele alegeri fiind conditionata de adoptarea de catre acestia a respectivului program. Pe larg, dupa ce presedintele SCMD a adus clarificari in ceea ce priveste strategia coordonarii de catre SCMD a societatii civile, Col (r) Pricina Valeriu, vicepresedinte SCMD, a explicat strategia SCMD in domeniul contracararii ofensivei imagologice si psihologice declansata de Guvern impotriva pensionarilor militari - in mod special, si a pensionarilor - in general, dar si a salariatilor, atragand atentia ca SCMD incepe sa devina un obiectiv prioritar strategic al Puterii, de infrangere a oricarei rezistente.
La concluzii, presedintele SCMD a subliniat ca, pornind de la un mic grup de militari in rezerva, SCMD a ajuns deja un fenomen social de masa si un fenomen istoric, pentru cea mai mare parte a natiunii romane el reprezentand ultima speranta, iar pentru fortele politice, un partener de dialog si negocieri.
Textul rezolutiei a fost prezentat, discutat, completat si aprobat la incheierea lucrarilor CNR.
Alba Iulia, 20.10.2011
          Va rog sa analizati si actionati dupa cum considerati ca este mai bine. Asteptam pe  cat mai multi dintre dumneavoastra sa va alaturati noua care avem un scop nobil onoare si demnitate militara.
           Cu respect si consideratie
             Presedintele Filialei 1 FOCSANI
                                   Stelian FERARIU

vineri, 21 octombrie 2011

REZOLUTIA Consiliului National al Reprezentantilor SCMD Alba Iulia - 20.10.2011

Intrunit statutar in zilele de 18-20 octombrie 2011, la Alba Iulia, Consiliul National al Reprezentantilor SCMD (CNR) a votat in unanimitate, la primul punct al ordinei de zi, raportul privind activitatea desfasurata de SCMD in perioada iulie 2010-octombrie 2011, raport prezentat de catre presedintele SCMD. La dezbaterile pe marginea raportului s-a aprobat initiativa Comitetului Director (CD)  de a se acorda un cuantum de 30% din cotizatii catre filiale, cuantum care va ramane acelasi si in anul 2012. In mod expres, acelasi cuantum pentru anul 2012 a fost dezbatut si votat la sfarsitul lucrarilor. S-a votat, de asemenea, ca filialele mici si cele nou infiintate sa fie, ca si pana acum, sprijinite financiar pentru desfasurarea activitatilor sindicale.

CNR a aprobat decizia luata de catre Comitetului Director in anul 2011, de a se sprijini cu o suma de bani familiile membrilor SCMD, in caz de deces al acestora, la cererea filialelor. Prin vot unanim s-a hotarat sa se acorde acest ajutor si in 2012, cuantumul fiind stabilit in functie de disponibilitatile financiare ale SCMD.

La punctul 2 al ordinei de zi a fost dezbatut Regulamentul de organizare si functionare a SCMD (ROF). Dupa ample dezbateri, propunerile de modificare si completare au fost introduse imediat in cadrul proiectului si, in final, ROF a fost aprobat cu majoritatea voturilor (s-a inregistrat un singur vot impotriva).


S-a votat ca punctele 4 si 6 ale ordinei de zi, respectiv prezentarea bilantului contabil pe anul 2010, rezultatul controlului intern si proiectul de buget de venituri si cheltuieli, sa fie prezentate prioritar. Acestea au fost sustinute de catre vicepresedintele SCMD, Gl. Mr. (r) Nastase Constantin, care a raspuns si intrebarilor privind masurile luate de CD, acestea fiind votate in unanimitate.

La punctul 5 al ordinei de zi, s-a constatat ca adoptarea ROF-ului face imposibila continuarea activitatii Comisiei de cenzori, date fiind noile cerinte legale. In aceasta situatie, CNR a aprobat atat activitatea comisiei cat si solicitarea membrilor comisiei de a li se retrage aceasta calitate. A fost aleasa o noua Comisie de cenzori in urmatoarea componenta:
1.    Lt. Col. (r) Sturza Alexandru – Filiala 1 Deva
2.    Mr. (r) Ghinescu Cornel – Filiala 1 Ploiesti
3.    Mr. (r) Balaiita Sorin – Filiala 1 Alexandria

In prima sa sedinta, comisia de cenzori si-a desemnat presedintele, in persoana dl avocat Balaiita Sorin, care are si calitatea de expert contabil autorizat.

La punctul 7 al ordinei de zi – hotarare asupra petitiilor, apelurilor si propunerilor adresate CNR in perioada iulie 2010-octombrie 2011, CNR a luat in discutie cererile de demisie ale Lt Col (r) Cobuz Elena, vicepresedinte SCMD si Col. (r) Monac Constantin, Secretar general al SCMD. CNR a aprobat in unanimitate decizia CD de a se proceda in conformitate cu Statutul si legislatia in vigoare, respectiv suspendarea pe un an de zile a celor doi petitionari, acestia urmand sa-si pastreze calitatea de membri ai SCMD.
De asemenea, a fost prezentata situatia doamnei vicepresedinte Lt. Col (r) Winzer Ana, a carei suspendare a fost prelungita pentru inca un an, masura care se incadreaza in competentele CD.
A fost dezbatuta si petitia Col. (r) Icleanu Dragos, membru SCMD, transmisa prin e-mail, decizia CNR fiind aceea ca dl Col. Icleanu sa fie pus  in discutia Adunarii generale a Filialei Sector 6 Bucuresti, care va informa CD cu privire la masurile luate impotriva domniei sale. La acest punct, s-a propus, din partea filialelor teritoriale si s-a votat in unanimitate ca filialele sa ia masuri imediate impotriva membrilor care au continuat si continua sa pericliteze prin activitatea lor, desfasurata in interes personal sau extern, imaginea si existenta sindicatului. S-a votat in unanimitate sa se ia masuri impotriva acelora care au sustras si refuza sa predea documente apartinand sindicatului. S-a votat in unanimitate sa se ia masuri impotriva celor vinovati de scurgeri de informatii din Sindicat si, de asemenea, masurile legale impotriva celor care au de restituit sume de bani sau bunuri materiale, obiecte de inventar si active fixe apartinand  sindicatului.

La propunerea filialelor din teritoriu s-a votat cu majoritate de voturi (3 voturi impotriva, din parte filialelor din Capitala), sa fie anulat fondul de premieri de 10% din sumele destinate filialelor, acestea urmand sa valorifice cele 30 de procente care le revin, exclusiv pentru activitatile de sindicat, chirii, etc.

La propunerea presedintelui SCMD, CNR a aprobat in unanimitate ca SCMD sa se implice cu toate fortele in lupta impotriva reformei administrativ-teritoriale - premisa a desfiintarii Romaniei prin federalizare, si pentru sustinerea oricaror initiative de referendum in aceasta chestiune.

CNR a aprobat in unanimitate solicitarile CD privind:
·       Mandatarea CD pentru aprobarea, la inceputul anului viitor, in functie de incasari, a proiectului de buget;
·       Trecerea, acolo unde este cazul, de la conventii civile la contract de munca pentru personalul tehnic al SCMD, cu respectarea legislatiei in vigoare, prin organizarea de concursuri, pentru ocuparea functiilor remunerate si incheierea de contracte de munca numai pe perioade determinate.

S-a constituit, conform punctului 9 al ordinei de zi, Comisia de solutionare a contestatiilor, formata din:
1.    Col. Racasan Stefan – Vicepresedinte SCMD
2.    Col Tudosie Stefan – Presedinte Filiala 1 Sibiu
3.    Plt Adj. Petcu Daniela – Presedinte Filiala 1 Sector 5 Bucuresti
4.    Col Pricina Valeriu – Vicepresedinte SCMD
5.    Col Iancu Valerica- Presedinte Filiala 1 Sector 2 Bucuresti
6.    Col Gurau Petru – Presedinte Filiala 1 Braila
7.    Cpt Cdor Burneiu Dorel – Presedinte Filiala 1 Caracal
8.    Col Aromanesei Radu – Presedinte Filiala 1 Timisoara
9.    Col. Mandasescu Horatiu – Vicepresedinte Filiala Sector1 Bucuresti
Aceasta comisie urmeaza sa-si aleaga presedintele, la prima sa sedinta.

In ceea ce priveste strategia SCMD pe 2012, conform aprobarii de modificare a ordinei de zi, punerea in discutie a acesteia a inceput in seara zilei de 19.10.2011, prin abordarea relatiilor cu partenerii de dialog social, si a continuat in sedinta din 20.10.2011.

S-a subliniat necesitatea actionarii in vederea incheierii de contracte cu statut preferential pentru membrii SCMD, cu societati comerciale, banci si alte firme in vederea absorbtiei ca forta de munca si calificarii, acolo unde este cazul, prin cursuri gratuite pentru membrii  SCMD.

In ceea ce priveste sanatatea, s-a aprobat actionarea in instanta de judecata a Guvernului, pentru nerespectarea prevederilor legale privind asistenta medicala gratuita pentru militari si familiile lor precum si neasigurarea gratuita a medicamentelor.

Referitor la patrimoniul Armatei, s-a aprobat generalizarea eforturilor de aparare si recuperare a proprietatilor imobile care au apartinut organizatiilor si structurilor militare.

Un obiectiv important va ramane in continuare primirea de noi membri si diversificarea metodelor de asistenta juridica, sub coordonarea si strategia unica elaborata de catre Departamentul juridic  al SCMD pentru fiecare proces in parte. Aceasta este o dorinta expresa a tuturor reprezentantilor filialelor, pentru ca numai sub coordonarea stricta a Departamentului juridic membrii SCMD pot fi protejati in relatiile cu Guvernul si avocatii. Activitatea Departamentului juridic a fost expusa pe larg de catre Lt Col (r) Caloian Monica, sef al departamentului, care a raspuns pe larg tuturor intrebarilor in scopul clarificarii strategiei SCMD in acest principal domeniu.

De asemenea, obiectiv prioritar va ramane atragerea societatii civile si organizarea acesteia pentru actiune, in jurul programului numit PLATFORMA CIVICA, sprijinirea sau nu a unor canditati la viitoarele alegeri fiind conditionata de adoptarea de catre acestia a respectivului program. Pe larg, dupa ce presedintele SCMD a adus clarificari in ceea ce priveste strategia coordonarii de catre SCMD a societatii civile, Col (r) Pricina Valeriu, vicepresedinte SCMD, a explicat strategia SCMD in domeniul contracararii ofensivei imagologice si psihologice declansata de Guvern impotriva pensionarilor militari - in mod special, si a pensionarilor - in general, dar si a salariatilor, atragand atentia ca SCMD incepe sa devina un obiectiv prioritar strategic al Puterii, de infrangere a oricarei rezistente.

La concluzii, presedintele SCMD a subliniat ca, pornind de la un mic grup de militari in rezerva, SCMD a ajuns deja un fenomen social de masa si un fenomen istoric, pentru cea mai mare parte a natiunii romane el reprezentand ultima speranta, iar pentru fortele politice, un partenere de dialog si negocieri.

Textul rezolutiei a fost prezentat, discutat, completat si aprobat la incheierea lucrarilor CNR.

Alba Iulia, 20.10.2011

joi, 20 octombrie 2011

NU, PROIECTULUI ROSIA MONTANA!

Nu povestea cianurilor intereseaza, intrucat acestea se folosesc frecvent, inclusiv la exploatarea cuprului. Nu povestea aurului de la Rosia Montana ne intereseaza, intrucat se exploateaza de mai bine de 2000 de ani si nu prea mai este!…
In spatele ticalosiei propagandistice ale unui mare asasin economic transnational, despre raiul pe care-l va asigura locuitorilor de la Rosia Montana, se ascunde vaduvirea natiunii romane de materiale strategice, extrem de scumpe si de rare, absolut necesare zborurilor spatiale si care se gasesc acolo in cantitati ”uriase”, adica 100-200 g la tona de steril: vanadiu, titan, litiu, cositor.
S-a inceput prin mituirea unor ciubucari de presa si a unor tradatori locali cu cate 10.000 $ de caciula.
Astazi avem Guvernul de tradatori pe care-l meritam, cu ministri alogeni si antinationali.
Sfidand decizia potrivnica a Academiei Romane, in repetate randuri sovinul, anacronicul si antiromanul Kelemen Hunor, ”sinistru” al Culturii si Patrimoniului National, da girul, prin certificatul de descarcare de sarcina arheologica, emis la 14.07.2011, de impostorii si tradatorii de la Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu National Alba, distrugerii masivului Carnic si continuarii jefuirii ca in codru a bogatiilor care au mai ramas natiunii romane.
Subscriem apelului Fundatiei Culturale Rosia Montana, alaturandu-ne prin semnatura, si indemnandu-i pe toti membrii si simpatizantii SCMD sa o faca, listei deschise de protestatari care-i uneste pe adevaratii cetateni romani, indiferent de etnie, traitori in Romania, Canada, Danemarca si Israel, deocamdata, impotriva acestei ultime ticalosii, speram, a Guvernului portocaliu, guvern al genocidului, subminarii economiei nationale, distrugerii patrimoniului cultural, al spiritualitatii si identitatii romanesti.
Un NU hotarat proiectului Rosia Montana!
 Jos Emil Boc! Jos Traian Basescu!
Traiasca Romania!

Honor et Patria! Vae victis!

PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU


 


Mesaj pentru creduli, referitor la o initiativa legislativa de modificare a ... OUG nr.1/2011 (?!)


         Cu entuziasm juvenil, ca sa nu spunem cu mandrie patriotica si revolutionara, niste domni/doamne au postat pe internet, in facsimil, un Proiect de initiativa legislativa depus la Biroul Permanent al Senatului, pe data de 05.10.2011. Proiectul se intituleaza:”Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.1/2011,  privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala”.
         Prima intrebare menita sa spulbere entuziasmul credulilor care s-ar putea bucura vazand nazdravania:
- Oare chiar nu stiu credulii care au inventat aceasta gaselnita propagandistica si cei care au semnat-o, poate de buna credinta, ca initiatori (deputati si senatori) ca respectiva Ordonanta nu mai exista de luni bune, devenind, dupa ce a fost votata la doua maini, prin publicare in MO nr.511/19.07.2011 – Legea nr.165/2011?
- Oare sa nu priceapa aceeasi, plus papagalii care s-ar putea bucura ca nu poti amenda ceva ce nu mai exista?
- Presupunand ca zabaucii nu stiu ce fac, oare nu-si dau seama, aceeasi papagali care se bucura, ca o astfel de initiativa chiar in “procedura de urgenta” zace vreo doi ani prin Parlament, pana este trantita definitiv (a se vedea proiectul depus in noiembrie 2009 pentru amendarea Legii 329/2009, depusa in noiembrie 2009 si respinsa in iunie 2011)?
- Oare nu inteleg cei manipulati, indusi in eroare, ca aceasta bizara initiativa inseamna acordul nostru definitiv, cu despartirea de statutul de militar, cu acceptarea statutului de civil –”beneficiar” al unei pomeni, pentru totdeauna, in baza punctului de pensie?
Punctele 1 si 2, adica amendamentele sunt superbe! Preiau, fara jena, o parte din ultimatum-ul SCMD din 24 ianuarie a.c., insa numai acea parte care se refera doar la cuantum: pensiile scazute, in baza ilegalei recalculari, sa revina la cuantumul din decembrie 2010, iar cele marite propagandistic sa ramana asa. Dar aici se opreste asemanarea pentru ca intervine imediat lipsa crasa de cunostinte juridice, prin adaugirile: “…dar nu mai mare de 8000 lei…” - de ce nu 6, sau 10, sau 15.000? - “pe toata perioada in care pensia calculata in baza metodologiei de revizuire (care din ele?- n.n.) si a valorii punctului de pensie este mai mica decat pensia cuvenita in decembrie 2010”.
Bai, “neicusorilor”, daca punctul de pensie a fost de 738, 28 lei in 2010 (cand nu ne privea, pentru ca eram militari in rezerva), este de 732,8 lei astazi si va fi de 540 lei in ianuarie, cum poti impune un cuantum fix, ala din decembrie 2010, cand pensia ta de civil amarat va scadea cu o treime, prin scaderea punctului de pensie? Asta este aritmetica Robertei Anastase si gandirea geniala a dnei Lupu!...
Cu un aplomb deosebit, creatorii acestei bizarerii ii asigura, practic pe domnii Igas, Maior si Oprea ca, citam “miile de procese aflate in prezent pe rolul tribunalelor si curtilor de apel din Romania, multe dintre acestea castigate de reclamanti din prima instanta” nu-i vor mai deranja pe opresori, deoarece “adoptarea prezentei propuneri legislative ar duce, de indata, LA LIPSIREA DE OBIECT (expresia din raspunsurile standard la contestatiile noastre –n.n.) a cauzelor respective”.
Atragem atentia fericitilor cu duhul ca ”lipsita de obiect” a fost OUG nr.1/2011 si este actuala Lege nr.165/2011, care si-au propus sa revizuiasca deciziile de pensie nule de drept, date in plina perioada de suspendare definitiva si executorie a recalcularii, ilegal, in perioada 27 decembrie 2010 – 06 ianuarie 2011. Drept dovada, SCMD a castigat aproape 3000 de procese in prima si a doua instanta, din cele 21.753 deschise si a castigat 111, definitiv si irevocabil, in recurs impotriva guvernului.  Prin urmare, 111 membri SCMD nu mai sunt “asistati”, “beneficiari”, ci au redevenit, prin dovedirea lipsei de obiect a Legii 165/2011 (fosta OUG nr.1/2011) si desfiintarea statutului de lege unica  a Legii nr.263/2010, din nou MILITARI IN REZERVA, CU PENSII MILITARE DE STAT, IN BAZA LEGILOR 164/2001 SI 179/2004.
Pentru cei care se tem ca valul de decizii de pensii revizuite, cu scaderi masive de cuantum, care ne va lovi in noiembrie–decembrie 2011, ii va nenoroci in ianuarie 2012, SCMD a pregatit singura solutie de prelungire a acordarii cuantumului actual al pensiilor, pana la solutionarea definitiva in justitie -  recurgerea la ordonanta presedentiala.
Speranta noastra este sa revenim toti la statutul de militar in rezerva, si pensiile noastre sa creasca proportional cu cresterile salariale ale activilor, nu sa ramana batute in cuie sine die, cum nu s-au gandit initiatorii acestei trasnai juridice.
Mai mult, atragem atentia legiuitorului ca, in loc sa se economiseasca, déjà s-au cheltuit in plus 100.000.000 de euro cu experimentele pe spinarea rezervistilor. Oare initiatorii nu s-au gandit si la impactul financiar pe care-l implica acesta aberatie care ii nenoroceste, definitiv, pe rezervisti, pecetluidu-le statutul de civili?

Honor et Patria! Vae victis!

PRESEDINTELE SCMD,
impreuna cu Comitetul de organizare a Consiliului National al Reprezentantilor SCMD

NOTA:
Comitetul de organizare a Consiliului Natiomal al Reprezentantilor SCMD a fost abandonat de catre consilierul parlamentar Col (r) dr. Constantin MONAC – Secretar General al SCMD, declarat autor al “conceptiei” de modificare a OUG 1/2011, autodeclarat mare  iubitor al sindicalistilor militari, dar care nu ezita sa-i ameninte, citam:
“In temeiul prevederilor legale enuntate in continutul solicitarii mele de demisie va rog inca odata sa o supuneti atentiei CNR ce se va intruni in zilele de 18-19.10.2011 (activitate la care sarcinile de serviciu nu-mi permit sa particip), si sa-mi trimiteti in termenele legale: 1. Extras din procesul-verbal al sedintei CNR. 2. Hotararea judecatoreasca privind degrevarea mea de calitatile si functia detinute in cadrul S.C.M.D.
In cazul in care nu se va da curs solicitarii mele de demisie voi fi nevoit sa ma adresez in nume personal instantei de judecata competente (Judecatoria Sectorului 1) pentru a hotara eliberarea mea din calitatile si functiile detinute in S.C.M.D.Pentru o astfel de situatie nedorita prezenta scrisoare constituie procedura prealabila.”

 
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Coordonator Secretariat General
Lt. col. (r) Rinciog Dumitru

luni, 17 octombrie 2011

A murit colegul nostru, cpt (r) Petre Vintilă

Petre Vintilă a candidat pentru funcţia de consilier local independent la alegerile din 2008   
 Petre Vintilă a candidat pentru funcţia de consilier local independent la alegerile din 2008.Inginerul Petre Vintilă, administrator la şapte blocuri în Focşani şi fost candidat la Camera Deputaţilor, la fotoliul de primar al Focşaniului, dar şi pentru un loc de ales independent în Consiliul Local Focşani la alegerile din 2008, a trecut la cele veşnice săptămîna trecută, fiind condus pe ultimul drum duminică, de la capela Bisericii Săpunari, de rude, prieteni, dar şi de vecinii de la Asociaţia de proprietari nr. 602 de pe strada Alexandru Vlahuţă.
Petre Vintilă avea 65 de ani şi a fost răpus de bolile de care suferea, se pare pe fondul fumatului excesiv. Chiar dacă era pensionar, Petre Vintilă era un cetăţean implicat în comunitate, fiind prezent adesea la şedinţele legislativului focşănean, unde avea o poziţie critică la adresa administraţiei locale dar mai ales a conducerii ENET SA. Acesta milita pentru eficientizarea costurilor la întreţinere şi pentru anveloparea blocurilor de locuinţe. “Daca se va mai opri apa caldă pentru neplata gazelor, directorul ENET să fie demis a doua zi”, scria administratorul de bloc într-un articol intitulat “Decalogul lui Vintilă” şi publicat în ziarul nostru acum doi ani, în care administratorul propunea zece soluţii pentru gestionarea crizei energetice din Focşani. În campanie, Vintilă cerea celor care conduc municipiul să organizeze “adunări populare, la 6 luni, convocate de primar, cu tema «Starea Municipiului»", similare cu "Starea Naţiunii" de peste Ocean în care să fie puse pe tapet minusurile din urbe. Potrivit CV-ului său din campania electorală, Petre Vintilă era “născut în zodia leu (12 august 1946) şi a lucrat ca inginer chimist, ofiţer armă chimică, profesor de liceu, şef oficiu calcul, lider de sindicat la Propact şi Romagremin”. În ultimii ani a fost administrator şi preşedintele unei asociaţii de proprietari din cartierul Bahne. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
(Silvia VRÎNCEANU - Ziarul de Vrancea)

sâmbătă, 15 octombrie 2011

DIRECTIVA 95/46/CE. MULŢUMIM C.E.! STATUL ISRAEL VA DEŢINE TOATE DATELE NOASTRE PERSONALE!

               Iată ultimul "beneficiu" al apartenenţei noastre la noua uniune sovietică, adică UE: absolut toate datele noastre personale, urmează sa fie transferate pentru "păstrarea în siguranţă deplină", statului Israel. Fireşte, ele vor fi ţinute la curent în timp real. De ce se face asta? Iaca’ aşa, pentru că băieţii pot să o facă! Nu se oferă absolut nici o justificare pentru această aberantă măsură anti-libertate şi nici nu este vorba de vreo reciprocitate. Nu întreabă nimeni [...]

OBEDIENŢĂ PERICULOASĂ

Dragi camarazi!
Încerc, de mai multă vreme, să înţeleg raţiunea manifestărilor noastre individuale şi colective, în cadrul SCMD. De regulă, caut să evadez din limitele unui pragmatism îngust generat de conjunctura existenţială şi să formulez unele raspunsuri la ceea ce ni se întâmplă nouă, militarilor în rezervă. Dacă anii care vor veni ar constitui o abstracţie pentru noi, poate ar trebui să ne resemnăm, din fericire însă, vor fi anii pe care suntem datori să-i trăim şi să le înfruntăm greutăţile inevitabile. Ne-am construit cu toţii, în ultimii 21 de ani, un prezent mincinos şi propagandistic, întemeiat pe speranţele unui viitor capitalist şi prosper. Atributele noastre de demnitate, de eroism, de glorie şi nobleţe au fost diluate în economia de piaţă în care totul „miroase a bani”. Din conştiinţele noastre au dispărut treptat, tendinţele de însumare a idealurilor nobile comune şi ne-am încolonat cu toţii, la coada sărăciei pe care guvernanţii ne-au pregătit-o cu migală, în deceniile postrevoluţionare. În acest peisaj de imoralitate socială neasumată, trăim în mod repetabil, umiliri şi ofense rar închipuite, sub domnia micului compromis faţă de clientela politicului. Mergem spre nicăieri, cu un sentiment al seninătăţii rar închipuit, în timp ce , în jurul nostru, puterile răului, mafia politică, sărăcia, bolile, lipsa de perspectivă provoacă continuu un sindrom social depresiv care distruge colectivismul naţional şi ne mână „ca pe nişte vite” spre un tărâm ce nu corespunde principiilor şi dezideratelor noastre. Tânjim după un model autentic al omului contemporan la al cãrui strigăt de revoltă să ne trezim instantaneu din postura de surzi, suspiciosi, neîncrezãtori şi absenţi . Emil Cioran în „Schimbarea la faţă a României” spunea „Toate revoluţiile s-au făcut în numele mizeriei şi împotriva ei”. Paradoxal, Revoluţia din Decembrie1989, nu a reuşit nici mãcar să amelioreze aceste suferinţe dimpotrivă, le-a amplificat, iar românul de rând, mânat orbeşte de iluzia că a venit, în sfârşit şi pentru el ziua libertăţii, constatã că în numele ideii de egalitate se ascund cele mai monstruoase inegalităti sociale, politice si economice. De fiecare dată, propaganda politică mincinoasă a răstălmăcit totul, promovând concepte uzate moral precum „vointa poporului”, „grija pentru om” , „solidaritate” ascunzând cu abilitate realitatea suferintei noastre. Mihail Eminescu, referindu-se la presiunea internatională a marilor puteri exercitatã asupra naţiei noastre, spunea că: „frumoasa şi bogata Românie nu va avea alt rezultat, decât prefacerea într-un fel de ţarã internaţionalã în faţa tuturor şi a nimănui, în mlaştina de scurgere a elementelor economiceşte şi moraliceşte nesănătoase ale lumii întregi“. Acest pericol, din păcate, poate fi sesizat şi astăzi în forme mai subtile, frumos ambalate, aparent tentante însă devastatoare din punctul de vedere al pierderii identităţii noastre naţionale. Şi noi continuăm să ne cântăm suferinţa în doine de jale şi balade în timp ce guvernanţii ne sugrumă şi ne închid în ţarcurile legilor lor.
În acest context deloc optimist, a apărut pe scena societăţii civile romaneşti, sindicatul nostru militar.
Dragi camarazi!
Asupra noastră, a romanilor, a apăsat, de-a lungul vremurilor un puternic mecanism represiv, care ne-a obligat să găsim forme periferice sau camuflate de opoziţie. După revoluţia din Decembrie 1989, societatea civilă autohtonă, incapabilă de o reacţie civică organizată, s-a retras catre o opozitie difuză, manifestată la nivel individual şi în domenii din ce in ce mai diverse şi mai greu de controlat şi sancţionat de către opresor. Majoritatea cetăţenilor şi-au manifestat succesiv, nemulţumirile faţă de „cei care şi-au făcut plinul” fiind la Putere, cerând opozanţilor să-i înlăture, după care ciclul s-a repetat. Ne-am bălăcit timp de 21 de ani, în mocirla mizeriei morale în care, pe baza reglementărilor impuse din afară, am dezvoltat şi proliferat minciuna, lăcomia şi hoţia, nesimţirea şi iresponsabilitatea socială şi naţională. Noi, militarii în rezervă, alături de cetăţeni, ne-am manifestat opoziţia prin diverse atitudini private, iar în anul 2009, am hotărât, prin înfiinţarea SCMD, să punem capăt obedienţei pe termen lung. Lipsa unui spirit civic comun, exersat în timp, a impus apariţia unor lideri militari capabili să cumuleze energia unei deşteptări la scară publică. Aşa a apărut SCMD. Prin apariţia acestuia, am întrevăzut cu toţii o schimbare benefică, generată de conştiinţele noastre, inteligente şi de bună credinţă, aflate în afara spectrului politic. Profitând de turbulenţele mediului internaţional, regimul politic portocaliu a invocat criza economico-financiară pentru adoptarea unor măsuri discreţionare, izolând România de cele mai mari puteri economice şi politice ale Europei civilizate. În ianuarie 2011, camarazii noştrii au constatat că abuzurile puterii politice nu mai pot fi stopate sau măcar limitate şi au început protestele. În propaganda politică mincinoasă a puterii, liderii SCMD au fost imediat catalogaţi „vânduţi” sau „nebuni” pentru simplul motiv că transmiteau în spaţiul public următorul mesaj : ”cei care guvernează această ţara au spulberat credinţa că sistemul nostru democratic parcurge un proces ireversibil de aliniere la principiile constituţionale şi europene , subsumate drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”. Speriaţi de unitatea noastră morală şi acţională, liderii portocalii au găsit cheia rezolvării conflictului şi, peste procesul de recalculare a pensiilor militare, a suprapus procesul de revizuire, ca instrument de corectare a abuzurilor. Procesul de revizuire s-a concretizat deocamdată, cu o „lista de iluzii” publicată oficial, de M.Ap.N. Pe această listă s-au regăsit, într-o postură fericită, peste 90% dintre camarazii noştri care au „lăsat garda jos” şi s-au retras în confortul cotidian obişnuit. Aceştia s-au retras cu dibăcie din acţiunea civică de sancţionare a abuzurilor şi acum privesc, cu o oarecare reţinere, la mişcările noastre strategice de activare naţională a Platformei civice.
Dragi camarazi!
Ne-am educat şi instruit într-un peisaj militar în care interesul naţional a dominat în totalitate conştiinţele şi atitudinile noastre. Prin onoarea şi demnitatea noastră am reuşit să facem front comun pentru apărarea ideii de justiţie şi dreptate şi condamnarea acţiunii de sărăcire a populaţiei după un plan ticălos. De asemenea, prin vocea noastră am atras atenţia asupra concentrării puterii politice în mâinile unui grup restrâns clientelar, lipsit de legitimitate. Am condamnat jefuirea resurselor acestei ţări împărţite cu o veselie iresponsabilă de către aleşii actualei puteri. Zilele trecute posturile de televiziune relatau cazul unui fost lider local al PD-L, care, cocoţat de partid în fruntea Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor din Braşov a fost reţinut şi apoi arestat pentru 29 de zile de procurorii DNA, fiind acuzat că a cerut de la administratorul unei firme 300.000 de lei pentru emiterea unei autorizaţii de funcţionare. Individul cu pricina a fost prins în flagrant, în timp ce primea suma de 60.000 euro. De fapt, cunoscându-i năravul, şi modul în care a fost numit, mă aşteptam la un asemenea epilog nefericit pentru el şi partid. Dumneavoastră , stimaţi pensionari militari în cât timp strângeţi din pensie 60.000 de euro? Şi atunci, dacă o viaţă de om aţi muncit şi prin sudoarea frunţii şi sacrificiile familiilor v-aţi câştigat existenţa, de ce aţi lăsat garda jos? Nu cumva propaganda politică mincinoasă şi promisiunile tentante v-au plasat în expectativă?
Cum puteţi accepta existenţa unei legislaţii impredictibile şi ilegitime care se îndepărtează de la principiile democraţiei, de bunul simţ şi echitatea socială? Cum puteţi accepta ca un judecător care este chemat să aplice o lege mai înaltă, cea relativă la drepturile omului şi la principiile Uniunii Europene, nu o aplică, deşi prin aderare la aceste legi, România a renunţat la suveranitatea sa? Logica mea simplă îmi spune că atunci când legea internă este greşită, ilegitimă, lipsită de sens, dreptul se realizează în contra legii, pentru ca legea încalcă principiul echităţii şi bunul simţ comun. Legea este efemeră, în timp ce dreptul este etern, căci dreptul este modul în care trebuie organizată pacea socială. Judecatorul nu are doar dreptul de a interveni, ci chiar obligaţia constituţională de a realiza dreptul. Noi, militarii în rezervă, cetăţeni obişnuiţi, am fost instruiţi astfel pentru a înţelege că democraţia
înseamnă drepturi individuale transformate zi de zi în fapte şi nu doar sloganuri politice ori activitati ale administratiei cu caracter de miluire electorală. Prin acţiunile declanşate în instanţele interne am aşteptat o reacţie eficientă a legiuitorului sau a instituţiilor, ca soluţie la problemele proprii (jefuirea pensiilor militarilor şi schimbarea arbitrară a statutului de militar în rezervă), numai că această reacţie este mult întârziată. Am atacat în justiţie abuzurile în mod individual, dar şi în procese colective, cu multă forţă şi convingere. Educaţi şi informaţi, ne-am putut cunoaşte drepturile apelând la justiţie, ne-am angajat avocaţi capabili de a realiza o dezirabilă egalitate a armelor în proces. Faţă de această realitate a asocierii în vederea apărării drepturilor noastre individuale, reacţia instituţiilor statului şi reacţia tribunalelor a fost în mare parte anacronică, în contra-timp cu vremurile. Atitudinea pare a se schimba în tribunale întrucât, pe de o parte oamenii au reânceput să creadă în justiţie, ca ultim resort în lupta lor pentru drepturi, iar judecătorii au început să înlăture de la aplicare, legi sau clauze contractuale ilegitime. În lupta noastră sindicală pe acest subiect (jefuirea pensiilor militarilor) am convingerea fermă că jaful va fi oprit şi, ulterior sancţionat. Prin imaginile alăturate promovez, ca întodeauna, spiritul nostru puternic de unitate.
Dragi camarazi!
În zilele de 18,19 şi 20 octombrie voi participa la Adunarea generală a reprezentanţilor SCMD, la Alba Iulia. Ştiu că sunteţi pregătiţi pentru a scoate în evidenţă, unele fapte şi atitudini care v-au nemulţumit pe parcursul existenţei SCMD. Partidele noastre „originale şi pitoreşti” care s-au înfiinţat de 21 de ani, sunt susţinute, unele de camarila mafiotă iar celelalte, de baronii locali. Cu toate aceste fundamente financiare, economice şi propagandistice partidele şi liderii lor derulează proiecte politice cu grave erori şi impact periculos asupra interesului public. Împotriva lor să vă manifestaţi nemulţumirea, împreună cu noi , liderii pe care i-aţi ales! Este necesar să transmitem colegilor noştri pe care îi reprezentăm că am rămas oameni cu principii şi suntem în măsură să le apărăm demnitatea. Nu ură ci dragoste, nu dezbinare ci solidaritate , nu egoism ci generozitate! Fără asemenea aspiraţii nu ne mai putem ridica , ci vom rămâne doar la nivelul visurilor amăgitoare care nu se împlinesc, decât în foarte mici excepţii întamplătoare, conjucturale.

Preşedintele SCMD, Filiala 1 Braşov
Gl.mr.(r)Prof.univ.Dr. Petrişor Mandu