joi, 27 martie 2014

ZIUA FERICIRII , LA M.Ap.N.

      Pe data de  20 martie 2014, la sediul M.Ap.N., a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanţi ai Direcţiei Pentru Relaţia cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică, conduşi de domnul colonel Adrian Marius Şuşu, împuternicit ca locţiitor al  Şefului Direcţiei Pentru Relaţia cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică şi  Comisia de dialog a S.C.M.D., condusă de domnul gl. (r.) Constantin Năstase.
Spre surprinderea noastră, am aflat de la o distinsă doamnă colonel, consilier juridic, că în acea zi se sărbătorea în întreaga lume, începând cu anul 2012, Ziua Fericirii. O.N.U. a dorit că prin această iniţiativă, să încurajeze guvernele pentru a se  preocupa mai mult de starea de bine a cetăţenilor.
Încă de la începutul întâlnirii am remarcat cu neplăcere faptul că 6 din cei 9 participanţi din partea M.Ap.N., deşi sunt colonei activi, au venit îmbrăcaţi civil la această activitate. Oare de ce le este ruşine acestor domni să poarte haina militară? Noi, rezerviştii prezenţi am fost  fericiţi că  pe parcursul multor ani am avut privilegiul să purtăm  cu cinste ţinuta militară.Şi am purtat-o cu mare mândrie, în toate împrejurările.
Discuţiile cele mai aprinse s-au purtat în legătură cu nepunerea în aplicare de către Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N. a hotărârilor definitive , irevocabile şi executorii emise de căre Curţile de Apel Piteşti şi Constanţa, prin care se anulau deciziile de recalculare emise şi se repuneau în plată pensiile anterioare emise în baza Legii 164/2001. Reprezentanţii M.Ap.N., mulţi dintre ei jurişti, au susţinut că aceste decizii definitive, irevocabile şi executorii emise în noiembrie 2011, nu au fost puse în aplicare, deoarece ei au intuit că în noiembrie 2012 Curtea Constituţională va emite o hotărâre care să anuleze efectele acestor decizii ale Curţilor de Apel.
S-a adus la cunoştinţă reprezentanţilor M.Ap.N.  faptul că sunt în curs de desfăşurare acţiuni ale D.N.A., împotriva unor personalităţi importante, tocmai pentru că au refuzat să pună în aplicare hotărâri definitive, irevocabile şi executorii ale unor instanţe judecătoreşti. Probabil distinşii jurişti ai M.Ap.N. uită că în România , teoretic , nimeni nu este mai presus de lege. Reprezentanţii M.Ap.N., refractari la toate argumentele noastre  au  făcut promisiunea totuşi că vor întocmi un răspuns documentat care să prezinte poziţia ministerului în această problemă.
Pentru a anula discriminarea dintre cadrele  militare trecute în rezervă până la 31 decembrie 2010 şi cele trecute în rezervă după 1 ianuarie 2011, generată de încadrarea  diferită în  grupele de muncă, deşi ambele categorii de cadre  militare şi-au desfăşurat activitatea în aceleaşi condiţii de muncă,  am propus ca reprezentanţii M.Ap.N. să elaboreze un proiect de act normativ care să completeze  art.29 din Legea 263/2010, astfel încât cadrele militare trecute în rezervă înainte de 01.01.2011 să poată  beneficia de o  încadrare similară  în condiţiile de muncă ca şi cele trecute în rezervă după 01.01.2011.
Am mai propus ca pentru cadrele militare în activitate, prin ordin al ministrului apărării naţionale, să se întocmească un nou contract, care să prevadă că, urmare a riscurilor profesiei, angajatorul M.Ap.N. va sigura şi garanta angajatului o despăgubire viitoare, sub forma unei prestaţii viitoare lunare, în urma deschiderii drepturilor de pensie. Astfel angajatul se va putea bucura de un drept câştigat şi va evita umilinţele la care am fost supuşi noi,pensionarii militari.
Urmarea a neîndeplinirii angajamentelor asumate de domnul Mircea Duşa, ministrul apărării naţionale, la întâlnirea  cu reprezentanţii S.C.M.D. din 04 martie 2013 am rugat să i se amintescă acestuia următoarele:
-         Nici  la ora actuală  S.C.M.D.  nu  beneficiază de sedii în spaţii aparţinând M.Ap.N;
-     Nici până la ora actuală nu s-au făcut publice rezultatele controlului realizat în legătură cu greşelile şi abuzurile existente la Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N. Din diferite alte surse am aflat că la Centru Militar Zonal Bucureşti au fost completate ilegal Fişe cu locuri de muncă, că prin ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.S.12/2013 a fost numită o comisie a Statului Major General, care a verificat aceste fişe, luând măsura anulării acestora. Era normal să se comunice câte astfel de cazuri au fost descoperite, care sunt persoanele implicate în aceste activităţi, paguba produsă şi sancţiunile care s-au aplicat.
Referitor la problema apariţiei noii legii a pensiilor militare am fost anunţaţi că M.Ap.N.a înaintat proiectul întocmit de doamna avocat Sârbu Simona, că acesta a fost modificat în unele puncte şi nu se ştie când va fi aprobat. Proiectul PLX 109 nu se mai discută, prevederile acestuia probabil vor fi cuprinse în noua lege a pensiilor militare.
Cu ocazia acestei întâlniri am sesizat reţinerea/ teama, reprezentanţilor M.Ap.N. în a prelua şi transmite problemele ridicate de noi către conducerea ministerului. Senzaţia reprezentanţilor S.C.M.D.  participanţi la această întâlnire, a fost că am asistat la un dialog al surzilor, în care problemele şi  argumentele noastre nici nu erau luate în seamă.Cu această ocazie nu am sesizat nici o diferenţă între  atitudinea reprezentanţilor M.Ap.N. din actuala guvernare şi cea din timpul guvernării portocalii.
Am fi vrut să transmitem reprezentanţilor M.Ap.N., profitând de Ziua Fericirii, că noi, rezerviştii militari atât de blamaţi, suntem fericiţi că am încheiat cariera militară cu fruntea sus, fără a ne implica în grave cazuri de corupţie, aşa cum se întâmplă astăzi frecvent la nivelul conducerii armatei. Suntem de asemenea fericiţi când începem o nouă zi, când avem cu cine  împărtăşi gândurile şi visele noastre, când simţim aprecierea celor din jur şi când ne bucurăm pentru lucruile mărunte ale vieţii.
Dar am suferit şi suferim cumplit atunci când simţim ostiliatea celor aflaţi vremelnic la conducerea Ministerului Apărării Naţionale, care din ordin politic şi pentru a-şi obţine/menţine funcţiile  acceptă să ne umilească şi să nu ne acorde drepturile legal cuvenite. Fericirea acestor ”puternici ai zilei” îşi are echivalentul în funcţiile deţinute, în banii corespunzători acestora, în  gradele şi decoraţiile prezente şi viitoare. Fericirea acestora este falsă, ea bazându-se pe încălcarea legilor, pe răul făcut conştient unor foşti militari. Ar trebui să reţină reprezentanţii M.Ap.N. că atât timp cât vor fi percepuţi ca duşmanii pensionarilor militari, fericirea lor nu are nici o valoare.

Col.(r.) Remus Macovei
 

luni, 24 martie 2014

ANUNT PENTRU MEMBRII FILIALEI

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI FOCSANI REAMINTESTE MEMBRILOR  SAI CA PE 27 MARTIE 2014,LA CERCUL MILITAR  VA AVEA LOC ADUNAREA GENERALA ,LA CARE SUNTETI RUGATI SA PARTICIPATI,INCEPAND CU ORELE 11.00.

 

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI FOCSANI

SOLIDARITATE SAU DEZBINARE?Un binemeritat „omagiu” adus activităţii sindicale virtuale

De patru ani, sărbătorim aniversările filialelor în loc să sărbătorim triumful strategiilor sindicale. Ne-a intrat în reflex obişnuiţa de a nu fi de acord cu nimeni, nici chiar cu noi înşine, căutăm în neştire pricină unii altora şi livrăm „la pachet” sfaturi divergente, provocatoare. Marea majoritate a filialelor au trecut în coabitare cu organele locale, preponderente „marca revizuită USL”, iar membrii acestora „s-au dizolvat” în mulţimile celor care aprobă, în tăcere, falsele strategii naţionale ale activiştilor politici nepregătiţi, comentariile cu iz patriotic ale intelectualilor rataţi precum şi manipularea venită din partea ziariştilor obedienţi.
Din când în când, apar ştiri timide despre realizări notabile, şi încercăm să ne amăgim reciproc, relansând teme despre vigoarea şi unitatea sindicală de altădată diluate în pasivitatea societăţii civile. Sunt convins de faptul că, laolaltă, constituim azi, o realitate sindicală virtuală  în care, numai teoretic, pot fi abordate concepte de unitate şi solidaritate. Zeci de ani am trăit în cazărmi, păşind apăsat şi responsabil peste anii vieţii, fără să-i contabilizăm, cu credinţa că suntem de folos unei naţiuni. În paralel cu viaţa noastră greu încercată printre alarme, mobilizări, trageri de luptă, aplicaţii în mediile terestru, aerian şi maritim, munci în toate ramurile economice etc, după 1989, reţeua clientelară comunistă, a simulat instalarea economiei de piaţă, a scos la mezat avuţia naţională prin simulacrul privatizărilor şi a crescut deficitul şi datoria externă. Cetăţenii români „au beneficiat” de serviciile publice furnizate de guvernări succesive, unele mai corupte decât altele, organizate în reţele clientelare de clanuri şi găşti. Aceste reţele criminale constituie şi în prezent principalul vector de promovare a oamenilor politici, de manipulare şi modificare a raportului de forţe politice. Cei mai mulţi dintre noi am basculat cu naivitate propriul potenţial electoral, dintr-o căruţă partinică în alta, în funcţie de contextul favorizant. Încercăm să compensăm lipsa noastră de solidaritate împotriva manevrelor politicii antinaţionale prin sintagma „facem parte din partide diferite”. Este unul din argumentele de slabă factură civică ce ne menţine pe traiectoriile periferice ale interesului naţional real. Acesta este motivul pentru care evit aniversările unor fapte şi evenimente fără semnificaţie naţională sau socială (aniversarea filialei Brasov). Sindicatul, dacă se respectă ca vector social, trebuie să fie în afara partidelor politice, în slujba membrilor săi.


Stat naţional  sau clientelar?
După 1989, declarativ, ne-am angajat să construim un proiect politic nou, pe fundamentele statului naţional. În acest scop, în acord cu manifestările concrete ale opţiunilor poporului român, prin Referendumul naţional din 8 decembrie 1991 s-a aprobat Constituţia României, revizuită în anul 2003 şi aprobată prin Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003. Citez atât din Constituţia din 1991, cât şi din cea revizuită în 2003:
„Art.1, (1). România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil;
Art.2, (1). Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum;
 (2) Nici un grup şi nicio  persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu”.
Conceptul „stat naţional suveran şi independent, unitar şi indivizibil” este frecventat şi utilizat, cu preponderenţă în limbajul politicianist, pe timpul campaniilor electorale. In viziunea noastră , a cetăţenilor, acest stat naţional ar trebui să asigure, extinderea libertăţii cetăţenilor, asigurarea funcţionării corecte a justiţiei sociale precum şi bunăstarea generală printr-un parlament subordonat puterii voinţei populare. Din 1989 şi până în prezent, am realizat, din această perspectivă, următoarele:
 • Partide politice coruptibile (prin susţinerea financiară subterană), cu orientări inconsecvente, divergente, iraţionale şi distructive; construite în sistem piramidal, susţinute financiar de baronii locali, aceste structuri politice au creat mediul propice circulaţiei spăgii de jos în sus;
 • Un Parlament supraaglomerat, în care majoritatea este formată arimetic nu politic, în care legile sunt binecuvântate, în prealabil, de ştampila FMI, iar din când în când, este „trecut în rezerva democraţiei”, sufocat şi paralizat de mulţimea ordonanţelor de urgenţă şi asumărilor de răspunderi guvernamentale;
 • „Alegeri libere” pe baza stimulentelor la vedere cu pungi de produse alimentare pentru necăjiţii votanţi însoţite de pozele hidoase ale candidaţilor, recompense de mii de lei pentru angajaţii primăriilor numiţi în secţiile de votare, zile libere, deduceri fiscale, tombole cu premii, mega-picnicuri, găleţi, bere, şampanie, sume de bani, autobuze pentru transport la secţii, îngheţată , cafea sau chiar jucării sexuale;
 • Guvernări succesive profitoare, ineficiente  şi corupte organizate într-o reţea clientelară de cumetrii şi clanuri străine şi incapabile de a implementa o reformă structurală, politică şi economică prin care bogatele resurse naţionale să fie reprofilate şi adaptate la economia modernă europeană, în folosul cetăţenilor români;
 • O învrăjbire permanentă, socială, etnică şi chiar religioasă, demnă de o sminteală satanică, prin campanii de presă manipulate cu neruşinare de „păpuşarii cu bani murdari” , cu perspective de a genera, într-un viitor nu prea îndepărtat, un potenţial social exploziv, de proporţii imprevizibile şi greu de gestionat (repetarea confruntării interetnice din martie 1990 – Târgu Mureş, instrumentată artificial);
 • O justiţie penetrată de servicii, sufocată de potenţialul infracţional, timorată prin tentativele constante ale unor personalităţi politice de a-i compromite independenţa; deşi autorităţile judiciare au demarat acţiuni de inculpare şi pedepsire a oficialilor, nu s-a aplicat legea în mod eficient, unii oficiali implicaţi în acte de corupţie au rămas nepedepsiţi s-au au primit verdicte lipsite de consistenţă.
Aceste şase componente ale patologiei „statului naţional” sunt întreţinute de noi, toţi cetăţenii cu drept de vot. Cunoaştem faptul că statul nostru naţional este controlat de un grup de indivizi cu bani şi poziţie în piramida puterii, denumit
grup oligarhic”.  Acest „grup oligarhic” ignoră interesul naţiunii şi al poporului proiectând relaţiile de autoritate la toate nivelele astfel încât, să protejeze interesele membrilor săi. Pentru controlul resurselor statului oligarhii utilizează reţelele locale şi naţionale de partid. Membri importanţi ai  acestor reţele au funcţii duble, în partid şi în stat speculând fiecare oportunitate de a face bani. Licitaţiile, proiectele naţionale şi europene, privatizările, investiţiile în infrastructură, contractele, locurile de muncă, stabilirea preţurilor etc sunt proiectate şi realizate în interiorul reţelei şi considerate oportunităţi de a face bani. Multe din „marile proiecte” trâmbiţate de guvernul actual sunt blocate în jocurile strategice ale profitului personal. Sub masca investiţiilor străine directe, bogatele resurse ale statului naţional sunt arondate companiilor străine. 24 de ore din 24, pe sticla televizoarelor atent supravegheate de oligarhi, politicienii, angajaţi în dispute mărunte şi irelevante pentru naţiune, apără interesele propriilor clienţi. Puterea de stat în România rămâne tributară jocului politic consolidat vremelnic, prin formarea unor majorităţi artificiale. Întregul sistem de finanţare a partidelor politice româneşti constituie o invitaţie la corupţie şi clientelism. Controlul public devine formal pentru oligarhi, unele infracţiuni grave continuă să fie muşamalizate în complicitate.
În fine, reţeaua de tip clientelar garantează şi protejează cu nesimţire şi aroganţă locurile de muncă ale lipitorilor de afişe şi „damelor de companie electorală”. Cetăţenii privesc aceste realităţi, nu vorbesc public despre acţiunile necurate ale oligarhilor de spaimă să nu piardă locul de muncă. 

Solidaritate sau dezbinare?
Solidaritatea la noi este un cuvânt frumos şi lipsit de conţinut. Este frumos pentru că exprimă sentimentul prin care oamenii se ajută reciproc. Este lipsit de conţinut pentru că devine o mare minciună atunci când ai stomacul plin şi te laşi manipulat de „sticla oligarhilor”(a se vedea ura „celui cu sinteza” asupra PNL). Dacă nu am avea oligarhi am forma toţi cetăţenii români o echipă redutabilă (inclusiv cu cetăţenii români de etnie maghiară). Nu cred în egalitate dar urăsc marile dezechilibre şi  derapajele cadrului instituţional autohton. Influenţa puterii banului utilizată de oligarhi prin sintagma ”bani, profit, eficienţă” , a sacrificat pe fondul derapajului instituţional, interesul comunitar, în favoarea interesului individual. Deşi ducem cu toţii dorul „solidarităţii de altădată”, constrângerile băneşti ne menţin ancoraţi într-o realitate de consum, lipsită de moralitate şi afecţiune. Pe acest fond primar dragostea de ţară şi popor, după două decenii şi jumătate de iluzii de „reuşită şi libertate” este tot mai golită de conţinut. Suntem dirijaţi matematic către un comportament duplicitar lipsind tânăra generaţie de modelele pozitive ale solidarităţii umane. Respectul şi stima de sine se pierd tot mai mult spre un orizont al nemulţumirilor, absenţei speranţei şi optimismului. Mă întreb dacă mai putem , în absenţa unei solidarităţi sociale, să refacem un nou cadru socio - politic al demnităţii şi unităţii naţionale? Europa tace. Nu avem date oficiale  în legătură cu obiectivele politico- strategice structurale ale UE. Va fi o Europă a statelor naţionale sau o Europă a regiunilor? De unde va fi condusă Europa unită? Cum este proiectat viitorul statului naţional. Cât de limitate vor fi prerogativele de independenţă şi suveranitate ?  Care va fi dinamica şi metamorfozele naţiunilor europene? Cine să dea asemenea răspunsuri? Cei de pe listele partidelor clientelare?
În absenţa acestor răspunsuri oficiale ce ar putea orienta efortul politicii autohtone, poziţia de „arbitru jucător” vine să compenseze vidul de autoritate statală. Intrarea acestuia în jocul politic a amplificat dezbinarea societăţii, a spart bruma de alianţe politice şi a dat posibilitatea tânărului premier să facă mutări greşite pe tabla „bunei guvernări”, aprobată de peste 7 milioane de români. Mă opresc la ultima şi anume, „finalizarea negocierilor de intrare la guvernare a UDMR”. Principial, nu am nimic împotriva participării minorităţilor la guvernare. Am cunoscut camarazi de etnie maghiară, am gustat din trăirile şi obiceiurile poporului maghiar. Am apreciat la superlativ gesturile prietenoase ale camarazilor maghiari. Numai că este profund greşit să inviţi o minoritate la guvernare în poziţia de arbitru politic pentru a compensa pierderea unui partener politic devenit, peste noapte, incomod. Această invitaţie, deloc surprinzătoare, făcută din partea liderului PSD, în preajma zilei de 15 martie 2014, va constitui o umbrelă etnică sub care, elemente revizioniste vor inflama vrajba şi vor arunca în aer bruma de solidaritate socială. 

 Vor urma proteste serioase atât în ţară cât şi în ţara vecină.  Europa ascultă şi cugetă. Probabil, ofensiva pentru autonomie teritorială va fi susţinută pe mai multe direcţii politico- strategice, depăşind substanţial capacitatea de reacţie a unei guvernări atinse de incapacitate şi corupţie. Kosovo a fost un experiment occidental. Referendumul asupra independenţei Peninsulei Crimeea este un test, oriental. Dacă va reuşi, vor urma altele. După cât îi cunosc de pregătiţi şi serioşi, ruşii nu vor pierde acest prilej. Gestionată cu calm şi raţiune, cu înţelegere şi prietenie problema etnică maghiară poate fi dezamorsată tot de tânărul premier. În caz contrar, nota de plată a guvernului USD se va încărca până la sfârşitul anului 2014, când va „intra în insolvenţă”.
 
P. Mandu
 

luni, 17 martie 2014

SEMNAL DE ALARMĂ. Ofițeri ai Armatei Române din Bistrița: UDMR urmărește destrucurarea României și crearea Ungariei MariFOTO: adevarul.ro
SCRISOARE DESCHISA,
Primului ministru al Guvernului Romaniei,
Presedintelui Partidului Conservator,
Presedintelui Partidului Social Democrat,
Presedintelui Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei,
Presedintelui Partidului National Liberal,
Scrisoarea noastra deschisa se doreste a fi un semnal de alarma pentru intreaga noastra clasa politica. In virtutea Constitutiei Romaniei privind dreptul la opinie, dorim sa atragem atentia, atat Primului ministru al Guvernului Romaniei, cat si presedintelui Partidului National Liberal: oamenii au votat U.S.L.-ul cu majoritatea zdrobitoare de 70%, un vot decisiv impotriva regimului Basescu, dar si impotriva celor care au sustinut cu inversunare acest regim dictatorial, antiromanesc. Este vorba de Partidul Democrat Liberal, dar si de UDMR, care, chiar daca legal, nu este partid,se comporta ca atare.
Nu putem uita ca UDMR-ul a fost la guvernare mai mult de 20 de ani. Cu ce a contribuit aceasta grupare ilegala, (ca partid politic), la dezvoltarea economica si sociala a Romaniei ? Nu a interesat-o decat obtinerea de privilegii, nu atat pentru maghiarii din Romania, cat pentru ei personal. Uitati-va ce averi formidabile au dobandit conducatorii udemeristi chiar in detrimentul propriilor concetateni! Folosind lozinci iredentiste, antiromanesti, amenintand pe maghiarii corecti si cinstiti, si-au cladit propriile fiefuri in care taie si spanzura fara nici o frica. Ba, mai mult, si-au vandut voturile celor care au dat mai mult.
Sprijiniti puternic, chiar si financiar, de un stat care numai prieten nu ne este, dar si de unii tradatori politicieniromani, UDMR-ul doreste sa ajunga, din nou, la putere, asa cum a fost o perioada foarte mare de timp.
Domnule Prim ministru, domnilor presedinti ai partidelor din arcul guvernamental, argumentele dumneavoastra ca numai asa asigurati stabilitatea politica in Romania, sunt false.
Daca sustineti ca doriti stabilitate politica, va adresam urmatoarele intrebari la care asteptam raspuns:
 • de ce nu ati respectat acordul incheiat in cadrul USL, acord pentru care majoritatea covarsitoare a romanilor si-a dat acceptul ?
 • de ce nu ati acceptat solicitarile PNL care, in nici un caz, nu erau adresate impotriva intereselor nationale ?
 • de ce acceptati conditiile injositoare pentru noi, ca romani, impuse de o grupare care nu are nici un drept legal de a participa la guvernarea tarii, intrucat este o grupare constituita pe criterii entice, nu pe criterii politice, conditii impuse de pe o pozitie de forta si de lipsa de respect fata de noi ca romani ?
 • de ce doriti cu ardoare aducerea la guvernare a UDMR-lui atata timp cat aceasta grupare etnica nu a venit cu nici o propunere de dezvoltare economica a tarii, ci numai cu pretentii pentru satisfacerea intereselor proprii, care, in fond, urmaresc o separare de Romania ?
 • cum ar reactiona guvernul american daca romanii din America ar solicita, prin analogie, toate conditiile puse de UDMR, pentru romanii care traiesc in America ?
 • de ce in toate tarile Europei conditia esentiala pentru a trai si munci acolo este de a vorbi limba tarii respective, noi nu suntem in Europa, pentru noi nu sunt valabile aceste reglementari ?
Prin demersurile dumneavoastra veti starni un val de nemultumiri, nu numai ale romanilor din Transilvania, ci si ale tuturor romanilor. Chiar doriti cu ardoare sau inconstienta, amplificarea unui focar care ar putea duce la o situatie exploziva ce ar putea scapa de sub control si care ar putea pune in pericol integritatea tarii ?
Sustinerea in Parlamentul Romaniei a unor legi care vor crea discriminari intre cetatenii acestei tari – Legea Statutului minoritatilor nationale, Legea educatiei si invatamantului, s.a.,- va determina un vot negativ adresat intregii clase politice, atat la alegerile europarlamentare, cat si la cele prezidentiale dar, mai ales, la alegerile care ar urma in 2016, sau in alegeri anticipate. Atragem atentia ca gruparea iredentista din UDMR urmareste destrucurarea Romaniei si crearea Ungariei Mari, asa cum au declarat in nenumarate randuri reprezentantii lor.
Domnule prim ministru, va avertizam ca demersul dumneavoastra de a forma guvernul cu UDMR-ul va crea conditiile pentru destramarea tarii, si veti fi raspunzator in fata poporului roman pentru fapte de tradare nationala. O majoritate parlamentara se construieste prin sustinerea alegatorilor, nu prin aliante contra intereselor nationale, asa cum a procedat Basescu si vedem acum ca procedati si dumneavoastra!
Un grup de ofiteri in rezerva din garnizoana Bistrita in numele carora semneaza:
Col.(rz) Ciama Lucian
Col.(rz) Ciobotaru Stefan
Col.(rz) Magerusan Vasile
Col.(rz) Suciu Nicolae
Col.(rz) Pop Nicolae
Col.(rz) Filip Dorin
Col.(rz) Mariesan Mircea
Col.(rz) Cotu Vasile
Col.(rz) Cordovan Ioan
Col.(rz ) Talos Maftei

joi, 13 martie 2014

Nu aveţi încredere în angajatorul M.Ap.N.      La data de 21.02.2014, Direcţia Pentru Relaţia cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică, prin consilierul juridic Comănescu Florina Roxana, aparţinând Asociaţiei Consilierilor Juridici ”Fidelis Legis”, depune la Dosarul nr. 692/3/2014 o Întâmpinare, care naşte multe semne de întrebare asupra modului în care M.Ap.N. înţelege să respecte şi să protejeze interesele pensionarilor militari. Redau un pasaj din acest document:
Cu privire la susţinerile reclamantului în ceea ce priveşte încălcarea principiilor ocrotirii drepturilor dobândite şi încălcarea dispoziţiilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, înstanţa  nu se poate aprecia decât în sensul respingerii acestor aprecieri.
Învederăm instanţei că, aceste principii nu au fost avute în vedere la acordarea acestui tip de pensie, respectiv acordarea pensiei pe baza contribuţiilor private suplimentare ale reclamantului sau pe baza unei convenţii între angajator şi angajat cu privire la acordarea  unei compensări  pentru asumarea riscurilor profesionale.
Pensia de serviciu este un tip de pensie consacrat exclusiv de legile române, care nu este garantat de nici un principiu  comunitar şi nu se încadrează în nici unul din dintre tipurile de pensie recunoscute  de normele comunitare.
Asumarea funcţiei de cadru militar în Ministerul Apărării Naţionale, nu a fost determinată de prefigurarea unei compensaţii din partea statului constând în acordarea  pensiei de serviciu după retragerea din activitate, neputând reprezenta cauza exercitării funcţiei.
Cu totul alta ar fi fost situaţia dacă, la momentul accederii în profesie, angajatului i-ar fi fost prezentat prin contract, riscurile profesiei şi totodată în considerarea acestui risc, i-ar fi fost garantată o despăgubire viitoare din partea angajatorului sub forma unei prestaţii viitoare lunare , în urma deschiderii drepturilor de pensie. Numai aşa am putea discuta despre existenţa unui drept câştigat.
 Apreciem că, apariţia Legii nr.164/2001  privind pensiile militare de stat poate fi privită ca un act benevol din partea statului, de a-şi asuma anumite cheltuieli din bugetul propriu prin care să contribuie la majorarea drepturilor de pensie pentru anumite categorii profesionale alese după criterii proprii , fără însă a garanta perpetuarea acestui act al său pentru viitor.
 Pe cale de consecinţă, apreciem că în speţă  nu poate fi vorba de un drept câştigat în accepţiunea reclamantului ,ci mai degrabă de un drept acordat temporar de către stat în limita posibilităţilor sale economice.
În ceea ce priveşte nerespectarea principiului neretroactivităţii, suntem în măsură a aprecia că Legea nr. 119/2010 nu dispune pentru trecut şi nu intervine asupra drepturilor deja dobândite, pensiile încasate în temeiul vechii legi nefiind afectate, procesul de recalculare privind doar cuantumul pensiei de care va beneficia reclamantul pe viitor, deci prestaţiile viitoare, nefiindu-le afectate drepturile dobândite în baza unei legi.
Având în atenţie acest principiu, statul poate oricând, interveni, pentru viitor, cum a mai făcut-o de altfel şi în trecut, cu ocazia fiecărei recalculări, de care cu siguranţă a beneficiat şi reclamantul.
Prin urmare ,modificările privind cuantumul pensiei nu afectează dreptul  de proprietate,”bunul garantat”, fiind dreptul la pensie, nu cuantumul acesteia”.
Acest document este elaborat de Direcţia Pentru Relaţia cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică din M.Ap.N. , condusă de generalul bg. dr.Florin Maciu.
Acesta după o experienţă de 9 ani comandant de subunitate şi ofiţer cu activitatea de personal la un batalion de transmisiuni(1981-1990), odată cu absolvirea  Facultăţii de Drept a avut o carieră ascendentă, ca  jurist, numai la  eşaloanele superioare ale Armatei Române. A fost avansat general de brigadă, completând lotul  format din  eminenţi  jurişti, intendenţi, finanţişti, medici (chirurgi, stomatologi, oftalmologi, etc.) cu care s-a pricopsit armata română, după 1990. Deosebit de semnificativ este faptul că în perioada 2010-2012, atunci când s-a declanşat ofensiva decisivă împotriva  “nesimţiţilor” de pensionari militari, a fost detaşat în funcţia de director adjunct la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Domnul ministrul  Gabriel Oprea  ştie de ce. Pentru faptele sale de arme  a fost decorat  în anul 2004 cu Ordinul naţional “Steaua României, în grad de cavaler”. În acelaşi an, ca o coincidenţă,  a fost decorată cu acelaşi  înalt ordin şi  gl. bg. Maria Lupu, o altă  personalitate militară de excepţie. Aici s-ar impune totuşi o întrebare – de ce nici un comandant de batalion care a acţionat cu deosebit profesionalism în teatrele de operaţii  din Irak sau Afganistan şi făcând  cinste ţării nu a fost decorat cu acest ordin?
 Documentul elaborat de subordonaţii gl. bg. Maciu Florin este ruşinos pentru M.Ap.N. şi într-o armată normală el ar trebui urmat de demiterea acestuia de urgenţă.
Prin acest document se recunoaşte existenţa unui standard dublu  în relaţia angajator(M.Ap.N.) şi angajat (cadrele militare).  Cadrelor militare - aflate permanent în slujba naţiunii, 24 de ore din 24, singura categorie profesională care era obligată să îşi sacrifice  viaţa atunci când apărarea ţării o cere – au fost obligate să îşi respecte integral  obligaţiile asumate. Orice abatere se sancţiona cu  îndepărtarea din sistemul militar.Pentru angajator situaţia este cu totul alta. Conducerea politică a statului , prin M.Ap.N. ca angajator, poate oricând schimba regulile privind asigurarea dreptului la pensie. Aceasta poate benevol, potrivit acestui document, să mărească pensile, care ulterior pot fi scăzute funcţie de interesele unui grup politic,  aflat întâmplător/ accidental la putere.Prevederea conform căreia statul poate garanta doar pensia militară, nu şi cuantumul acesteia este profund imorală. Aşa cum obligaţiile cadrelor au fost respecate integral, nu benevol, tot aşa şi statul român trebuie să respecte îndatoririle asumate referitoare la cei mai oneşti cetăţeni ai săi.
Prevederea conform căreia  pensia militară este un bun câştigat, doar dacă angajatorul ar fi garantat o despăgubire viitoare sub forma unei compensaţii vitoare lunare , ca o recunoaştere riscurilor profesiei, este hilară. Oare de ce M.Ap.N. nu a făcut un astfel de demers?  Am vrea să ştim cine a împiedicat M.Ap.N.  să acţioneze cu onestitate în favoarea angajaţilor săi. Poate juristul gl. bg. dr. Maciu Florin  ne va lămuri.
Eu ştiu un singur lucru, că în naivitatea şi idealismul meu, la începutul carierei militare când am semnat singurul contract cu M.Ap.N, nici nu m-am gândit la perspectiva pensiei militare. Eram bucuros pentru profesiunea aleasă şi speram că buna mea credinţă va fi recompensată aşa cum se cuvine de către cei din conducerea M.Ap.N .La fel au gândit şi colegii mei. Realitatea, atunci când am părăsit sistemul militar,  s-a dovedit a fi o mare mizerie, în care statul, oricând şi oricum, după opinia subordonaţilor gl. bg. dr. Maciu Florin, îmi poate diminua sau mări aleatoriu un drept care are în spatele lui mulţi ani plini  de împliniri profesionale, dar şi de sacrificii personale.
După anul 2002 conform art.41din Legea 80/1995, modificată prin O.U.G. nr.90/2001 s-au încheiat noi contracte care în esenţă prevedeau:
-         Perioada contractului;
-         Posibilitaea înnoirii sau nu a contractului;
-  Pe timpul executării contractului părţile au drepturile şi obligaţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.
La data respectivă, Legea 164 prevedea:
-         Art. 1- Dreptul la pensii şi asigurări sociale pentru cadrele militare este garantat de stat şi se exercită în condiţiile prezentei legi.
-         Art. 2 -Sistemul pensiilor militare de stat şi asigurărilor sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale acoperă riscurile activităţii militare
-         Art. 4 -În sistemul pensiilor militare de stat şi asigurărilor sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale se acordă următoarele prestaţii:
a) pensii militare de stat;
La rândul ei Legea nr. 80/1995 la art. 11 prevedea :” Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere au dreptul la pensie militară potrivit legii.
A apărut , în urmă elaborării în perioada 2010-2012 a  noii legislaţii privind pensiile,o problema foarte gravă pentru  M.Ap.N. De ce nu a respectat   contractele perfect legale  întocmite după 2002 şi cine este responsabil de această situaţie.
Tot Legea 164/2001 la art.1 prevedea că M.Ap.N. “asigură aplicarea reglementărilor referitoare la pensiile militare de stat”şi “iniţiază propuneri de acte normative în domeniu”. Foarte interesante prevederile acestui articol. Nimeni nu ne-a lămurit  încă care a fost rolul M.Ap.N. în emiterea Legii 119/ 2010, O.G. nr. 1/2011  şi  Legii nr. 263 /2010. Singurul care ne poate  lămuriri este un alt  jurist, avansat general cu patru stele,  Gabriel Oprea, la vremea respectivă ministrul al apărării naţionale.
Dacă M.Ap.N. recunoaşte prin acest document că nu a acţionat în favoarera cadrelor militare, prin neintroducerea  în textul contractului  a prevederii   referitoare la acordarea unei compensaţii viitoare lunare în urma deschiderii drepturilui  de pensie, acum nu are nici o justificare pentru neintroducerea acestei prevederi în textul contractelor în vigoare şi a celor care vor fi întocmite în viitor. Îi sfătuiesc pe colegii activi să solicite de urgenţă acest lucru,  pentru a evita umilinţele la care noi,  naivii  anilor 1960-2010, am fost supuşi în ultimii  patru ani. Nimeni nu poate avea încredere în buna-credinţă a conducerii M.Ap.N.!
În timp ce subordonaţii  gl, bg.dr. Maciu Florin făceau aceste demersuri în justiţie, Victor Ponta , primul ministru al României, ne asigura că va rezolva cu prioritate problema pensiilor militare. În acelaşi timp Mircea Duşa, ministrul apărării naţionale, asigura pensionarii militari că noul proiectul al legii pensiilor militare va fi discutat de urgenţă în parlament, iar de la  1 ianuarie 2014,  nouă lege va fi pusă în aplicare. Suntem în aprilie 2014, aţi mai auzit ceva despre această lege,  al cărui proiect nici nu se mai ştie unde se află?Minte primul ministru, minte ministrul apărării, mint subordonaţii acestuia!  Noi pensionarii militari cu ce suntem vinovaţi să suportăm aceste mizerii? Cu siguranţă viitorul pe care ni-l pregătesc aceşti domni nu ne va fi favorabil .Tocmai de aceea trebuie să fim uniţi şi să putem reacţiona cu fermitate la încercările acestor conducători nedemni!
Col.(r.) Remus Macovei

luni, 10 martie 2014

Cu privire la actiunea de recuperare a sumelor retinute abuziv din drepturile de pensie

Participantii la acest proces pot verifica stadiul dosarelor, grupate pe ministere, astfel: MApN, MAI si SRI.


DREPTUL DE A CANDIDA

APEL

catre toti membrii SCMD si partenerii din CNSC

 

Doamnelor si domnilor,

Dreptul de a alege si de a fi ales, deci de a candida, este consfintit prin Constitutie dar poate fi restrictionat in mod ticalos si, la noi, aceasta este procedura, prin masuri birocratice.

Potrivit Legii electorale, cu exceptia partidelor inscrise in ultimul an, toate partidele trebuie sa se reinscrie in vederea participarii la alegeri, ceea ce s-a si facut. Dar pentru a candida efectiv la alegerile europarlamentare, partidele trebuie sa stranga acceptul prin semnatura a 200.000 de cetateni, fie ca sunt, fie ca nu, membri ai lor. Candidatii independenti trebuie sa stranga 100.000 de semnaturi ca sa aiba dreptul de a participa la alegeri.

Ceea ce nu este o problema pentru partidele mari, care au listele intotdeauna pregatite, cu morti si cu vii, ca nimeni nu le verifica, este o problema pentru partidele mici, cele nou infiintate si pentru independenti!

Cerand, in luna septembrie 2013, BEC-ului, modelul de tabel pentru semnaturi, independentii si partidele mici au inceput sa-si stranga sacii de semnaturi care sa le permita sa candideze. Spre exemplu, profesorul Radu GOLBAN, cel dat afara de peste tot, pentru ca indrazneste sa ceara de ani de zile tovarasei MERKEL miliardele de euro datorate de Germania, Romaniei, pentru platile neefectuate de Hitler, ca si avocata Aura UNGUREANU din Alexandria, care lupta in numele “Sperantei”, aproape ca au strans suta lor de mii de semnaturi, cand au aflat cu surprindere ca pot sa le arunce la gunoi si ca trebuie sa o ia de la capat pentru ca BEC-ul, constituit abia vineri 28.02.2014, si care nu a avut sef pana luni 03.03.2014, a schimbat cu … o luna in urma, modelul de tabel. Nu in fond ci doar in forma, in sensul ca datele nu se mai completeaza pe vertical ci pe orizontala.

Practic,”indezirabilii” sunt scosi din cursa fiindca nu o sa poata strange 100.000, respectiv 200.000 de semnaturi in doar 16-18 zile. Astfel “ciolanul” europarlamentar urmeaza sa se imparta doar la alde EBA si gasca.

Considerand ca majoritatea electoratului este complet scarbita si satula de minciunile si prestatiile politice de pana acum, ca vrea figuri noi, ridicate din randul nostru, al Societatii civile, va rog respectuos sa fiti de acord, in numele Democratiei si al drepturilor noastre sistematic inculcate de actuala clasa politica, sa acordam sansa de a candida celor porniti de jos, dintre noi.

In acest sens ni s-au adresat:

1.     Independentii: av. Aura UNGUREANU (Alexandria) si

                       prof. Radu GOLBAN (Cluj Napoca);

2.     Alianta Nationala a Agricultorilor (ANA) inscrisa duminica 02.03.2014

                       si formata din Miscarea Agricultorilor din Romania si      

                       Uniunea Democata Romana (UDR), partid declarat

                       “nationalist”, oficial inregistrat in octombrie trecut;

3.     Partidul Poporului – Legea Cojocaru (PPLC). A nu se confunda cu

                        PPDD-ul lui Dan Diaconescu. Este vorba despre domnul

                      Constantin COJOCARU, cel cunoscut pentru Legea

                       Cojocaru, mai nou pentru “Miscarea pentru Constitutia

                       Cetatenilor”, caruia i-ati dat adeziunile dvs. candva, prin

                       OTV, adeziuni ce au fost folosite in alt scop.

 

4.     Partidul National al Mediului (PNM) infiintat in septembrie 2013. Acesta ii are ca simbol pe Horea, Closca si Crisan, coordoneaza rezistenta populara impotriva Proiectului Rosia Montana – Gold Corporation si este format aproape in exclusivitate din rezervisti (majortitatea membri SCMD, fondatori de filiale) si membri ai structurilor componente ale CNSC. Deocamdata este singura formatiune care accepta in integralitatea sa, Lista Nationala, care a fost de acord sa preia conceptul istoric si sa actioneze in viitor sub numele de “Partida Nationala” in scopul producerii de catre Societatea civila organizata (CNSC) a “Alternativei Nationale” in politica romaneasca.

 

Doamnelor si domnilor,

Ca cetatean, eu, Popescu Vasile sau Gheorghe sau Ion, pot sa-mi dau acordul, prin semnatura, pentru a candida in alegeri, tuturor partidelor si tuturor cetatenilor din Romania, concomitent. Asta nu inseamna ca ii votez ci doar ca le permit sa candideze. Cu cat sunt mai multi candidati, cu atat are electoratul mai mult de unde alege. Iar daca ne prezentam cu totii la vot, pe 25 mai 2014, si ii votam pe independenti sau partidele mici, stricam tot jocul smecherilor si avem ocazia sa ne platim politele atat celor care ne-au calcat in picioare, furandu-ne toate drepturile, cat si celor care ne-au mintit ca ni le dau inapoi! Daca vom proceda asa, inseamna ca, cel putin NOI, Societatea civila, am facut “Dreptate pana la capat”!

 

Cei indicati, independenti sau formatiuni politice, ne vor trimite modelele de tabel. Noi le vom trimite tuturor filialelor SCMD si tuturor federatiilor sindicale, sindicatelor, asociatiilor, uniunilor, fundatiilor, etc. componente ale CNSC. Rugamintea catre presedintii acestora este sa le descarce, sa le transmita rapid oamenilor spre completare, si sa le retrimita prin posta sau sa le aduca direct la sediul central al SCMD spre a fi inmanate beneficiarilor.

Pe data de 25 mai 2014, va sosi, din nou, clipa noastra. Sa o folosim!

 

 

Dreptate pana la capat !

 

 

Presedintele SCMD

Col. (r) dr. Mircea DOGARU